Logo SFST

Yachtskipperbevis

yacht skipper 1

For at føre større fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter kræves sønæringsbevis som Yachtskipper af 3. eller 1. grad, afhængig af hvilket område du ønsker at sejle i​​​​​​​.

Hvilke beviskrav der er til større fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter, er fastsat i lov om skibes besætning.

Læs mere om dette

Hvordan opnår man et yachtskipperbevis af 3. grad?

Yachtskipper af 3. grad giver dig ret til at være styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have og ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster.

Du opnår yachtskipper af 3. grad ved at bestå prøven til yachtskipper af 3. grad. Der er krav om, at du har bestået den teoretiske og praktiske  duelighedsprøve for fritidssejlere , før du kan aflægge yachtskipperprøve.  Bemærk at speedbådsprøven ikke er adgangsgivende for den praktiske del.

Prøven skal  fastslå, at du kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt som fører af større fritidsfartøjer i henhold til lov om skibes besætning og varetage sikkerheden for skibet, og omfatter bl.a. søvejsregler, vagthold, navigation, sømandskab, meteorologi, søret, sikkerhed til søs, risikovurdering, forebyggelse og bekæmpelse af brand samt beskyttelse af havmiljøet.

Du kan få undervisning i sejlklubber og på aftenskoler, og de godkendte udbydere afholder prøven. Du skal derfor kontakte en godkendt udbyder for at blive indstillet til prøven. Spørgsmål vedrørende yachtskipperprøve og uddannelse rettes til de godkendte udbydere.

Hvordan opnår man et yachtskipperbevis af 1. grad?

Yachtskipper af 1. grad giver dig ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i fart på alle have.

Du opnår yachtskipper af 1. grad ved at bestå prøven til yachtskipper af 1. grad.

Derudover er der krav om enten:

 • 6 måneders fartstid i fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter, som yachtskipper af 3. grad, eller
 • Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen udbydere godkendt til realkompetencevurdering, hvorfor der endnu ikke kan udstedes bevis efter denne mulighed i reglerne

Prøven skal fastslå, at du kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt som fører af større fritidsfartøjer i henhold til lov om skibes besætning og skal kunne varetage sikkerheden for skibet, herunder navigere og planlægge sejladser på alle have, og omfatter bl.a. international navigation, sømandskab, kommunikation, meteorologi og sundhedslære.

Du kan få undervisning i sejlklubber og på aftenskoler, og de godkendte udbydere afholder prøven. Du skal derfor kontakte en godkendt udbyder for at blive indstillet til prøven. Spørgsmål vedrørende yachtskipperprøve og uddannelse rettes til de godkendte udbydere. 

Sønæringsbevis som yachtskipper

Til din ansøgning om sønæringsbevis skal du have en gyldig syns- og høreprøveattest for fritidssejlere . Kun godkendte søfartslæger ​ kan udstede syns- og høreprøveattest for fritidssejlere, alternativt en dansk speciallæge i oftalmologi.

Når du har bestået din yachtskippereksamen, har en gyldig syns- og høreprøve, kan du søge om sønæringsbevis som yachtskipper af 3. eller 1. grad hos Søfartsstyrelsen.

Når du søger, skal du have dit MitID og betalingskort klar. Et bevis koster 855 kroner.

Søg om sønæringsbevis

Relaterede links

 • Godkendte udbydere af fritidssejlerprøver
 • Bekendtgørelse om krav til prøver og erhvervelse af beviser for fritidssejlere samt til udbydere af prøver m.v.
 • Bekendtgørelse om syns- og høreprøve for fritidssejlere
 • Bekendtgørelse af lov om skibes besætning

De tredjepartsservices, denne hjemmeside bruger, benytter cookies til at indsamle oplysninger om dig til de forskellige formål, du ser herunder. Vælger du ''Acceptér cookies'', giver du samtykke til at tredjepartsservices må lægge denne type cookies hos dig. Du kan til- og fravælge formål herunder og ændre dit valg her: Læs mere om cookies

Danskbådskole.dk

Yachtskipper 1 er den højeste af de uddannelser, vi kan erhverve som fører af skibe registreret som fritidsfartøjer. Yachtskipper 1 er målrettet mod, at gøre dig i stand til at sejle sikkert i hele verden.

Se ledige pladser, yachtskipper.

yacht skipper 1

Uddannelsen til Yachtskipper 1 er den højeste af de uddannelser, vi kan erhverve som fører af skibe registreret som fritidsfartøjer. Hvor Yachtskipper 3 er målrettet mod, at gøre dig i stand til at sejle sikker i nord Europa, så er Yachtskipper 1 målrettet mod, at gøre dig i stand til at sejle sikkert i hele verden. Uddannelsen fokuserer specielt på de kompetencer der er nødvendige for, at kunne krydse oceanerne. 

Følgende emner indgår i yachtskipper 1 uddannelsen:,   anvendelse af skibsdagbog.   meteorologisk ruteplanlægning.   skibes stabilitet.   kraftpåvirkninger på skibe og dets udrustning.   oceansejlads og brug af pilot charts.   brug af sejladshåndbøger.   affaldshåndtering.   sejladsplanlægning.   sikkerhedskommunikation.   meteorologiske informationer og anvendelsen af dem.   førstehjælp, diagnosticering og lægehjælp.   anvendelse af elektroniske hjælpemidler., bemærk: yachtskipper 1 er kun en teoretisk uddannelse. der indgår således ikke yderligere sejlads..

yacht skipper 1

På vores  Yachtskipper 1 kursus sørger vi for alle bøger og materialer. – Ja det er rigtigt, du har kun udgifter til selve kurset.

yacht skipper 1

•   Lærerstøttet undervisning ( fysisk ). •   Vi mødes en fast aften hver uge! •   Lærerstøttet undervisning (online). •   Vi mødes online når DU har brug for det! •   Lærerstøttet  hotline (pr. telefon). •   Online læse materiale. •   Test dig selv efter hver lektion. •   Alle materialer er inkluderet. •   Vi booker prøven. •   Diplom i brand og redning ( = Lovkrav ). •   Diplom i instrumentlærer  ( = Lovkrav ). •   Beståelsesgaranti ( = Gratis nyt kursus ). •

+ prøvegebyr på kr. 950,-, yachtskipper 1 – online, tag yachtskipper 1 – online, når det passer dig vælg vores online kursus, og få friheden til selv at bestemme tempoet i din læring., læs mere her.

yacht skipper 1

For at gå op til prøve i yachtskipper 1 skal du inden prøven som min. have:

  b estået yachtskipper 3   bevis for udvidet førstehjælp   diplom for instrumentlære – er inkluderet i prisen.   diplom for brand & redning – er inkluderet i prisen., har du endnu ikke bestået yachtskipper 3, så hjælper vi dig gerne igennem den først, således at du er klar til at tage det sidste skridt på af stigen., beståelsesgaranti yachtskipper 1, skulle det ske, at du ikke består, har vi beståelsesgaranti. det betyder, at vi tilbyder dig et nyt kursus gratis, hvor du får muligheden igen for at deltage i undervisningen, samt at gå til prøve igen. – prøvegebyret til sensor skal dog betales for hver prøve..

yacht skipper 1

Gennem Dansk Bådskole har du også mulighed for at uddanne dig til yachtskipper af 1. grad gennem vores online kurser. Det betyder, at du nemt og bekvemt kan tage kurset fra hjemmet — eller hvor der nu er internetdækning.

Kurset er udarbejdet som et selvstudie, hvor du læser pensum på dine egne præmisser., hvornår skal du have yachtskipper 1, hvis du gerne vil føre et fritidsfartøj, der måler mellem 15 – 24 meter i længden, skal du have et yachtskipperbevis.  hvor yachtskipper af 3. grad giver adgang til at sejle i visse områder, har du som yachtskipper af 1. grad ret til at sejle på alle have i verden. – du vil dog fortsat være begrænset til fritidsfartøjer på op til 24 meter..

yacht skipper 1

Et sønæringsbevis i Yachtskipper 1 af første grad giver dig ret til at føre et fritidsfartøj i alle have.

Når du har været oppe til din eksamen hos sensor, har du endnu ikke opnået dine rettigheder som y1’er. dine rettigheder opnås først, når du har fået et sønæringsbevis. sønæringsbeviset udstedes af søfartsstyrelsen efter din eksamen. for at få udstedt sønæringsbeviset skal du:,   være indehaver af sønæringsbevis for yachtskipper af 3. grad.   have 180 dages farts tid ombord på et skib som minimum kræver y3 have et lægetjek fra en søfartslæge foretaget inden for de seneste 3 år, til din ansøgning om sønæringsbevis skal du have en gyldig syns- og høreprøveattest for fritidssejlere. syns- og høreprøveattesten kan kun blive udfærdiget af en  godkendt søfartslæge ​  eller en dansk speciallæge i oftalmologi., søg om sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad.

yacht skipper 1

Hos Dansk Bådskole er vi yderst fleksibel, derfor har vi valgt at afholde kurser alle ugens 7 dage. Klik på følgende link for at vælge, hvilken dag der passer dig.  Tjek vores kursus kalender.

yacht skipper 1

Læring er individuelt. V ores erfaring har vist at kursisterne får mere ud af undervisningen, hvis den foregår i 1:1, derfor afholder Dansk Bådskole kurser i mindre hold. Har du specielle behov, tager vi hensyn, og du vil modtage den støtte, som er nødvendig for dig.

yacht skipper 1

Hos Dansk Bådskole finder vi det vigtigt, at du som kursist får et professionelt undervisningsmateriale, derfor har vi valgt selv at udvikle det. Vores materiale består af simple huskeregler, mange års erfaringer samt  de retningslinjer der er i bekendtgørelsen.

yacht skipper 1

Hos Dansk Bådskole finder du kun instruktører, som besidder meget erfaring indenfor sejlads. Som kursist vil du blive mødt, af en dygtig instruktør der vil skabe tryghed, så de bedste forudsætninger for læring er tilstede. Ydermere er  vores instruktører og sensorer certificeret hos   Dansk Yacht Union .

yacht skipper 1

Dansk Bådskole tilbyder alle former for beviser indenfor fritidssejlads. Har du behov for at få opgraderet dit bevis, og er du tidligere kunde hos Dansk Bådskole, tilbyder vi rabat på efterfølgende kurser. Kontakt vores kundeservice pr. mail for mere information.

yacht skipper 1

Dansk Bådskole tilbyder et gratis genopfrisknings kursus, hvis du allerede har et bevis. Kontakt vores kundeservice pr. mail for mere information.

Er i en grupper på min. 8 personer , der ønsker at tage jeres certifikat sammen, så tilbyder vi også at lave et “privathold” ..

yacht skipper 1

Er I en grupper på  min. 8 personer , der ønsker at tage jeres certifikat sammen, så tilbyder vi også at lave et  “Privathold” .

yacht skipper 1

TILMELD JER HER

Er i en grupper på  min. 6 personer , der ønsker at tage jeres certifikat sammen, så tilbyder vi også at lave et  “privathold” ..

Har du spørgsmål til dette kursus?

yacht skipper 1

Sejlgo

Yachtskipper 1

Tag din yachtskipper 1 online med tilknyttede vejledere Hos SejlGo. Vi sender dig sikkert ud på alle verdens have. Kurset er et selvstudie og er ikke en nem opgave. Vi hjælper med alt lige fra undervisningsmateriale, specifik udarbejdede opgaver, skabeloner og sparring undervejs. Du skal forvente en del hjemmearbejde i form at læsning og sejladsplanlægning – måske din drømme tur! Men hvad betyder det, hvis motivationen er en sikker jordomsejling

Selvstudie + prøve

Ovenstående pris dækker ikke over søkort (ca. 750 kr.), yachtskipperbogen (ca. 800 kr.) eller censor- og administrationsgebyr på samlet 950 kr.  Der er vejledere tilknyttet i dit selvstudie og du kan derfor hurtig få afklaring på dine spørgsmål. Ikke mindste guiddance til hvordan du bedst klare studieforløbet og den afsluttende eksamen

 • Prisgaranti på kurset
 • Online undervisning
 • Vejledere tilknyttet

Hvad indebærer Yachtskipper 1 pensummet?

Fremgangsmåde som studerende.

Her en kort opsummering af hvordan forløbet forholder sig i forbindelse med en uddannelsen.:

 • Du tilmelder dig selvstudiet og får tilsendt undervisningsmaterialet. Vi står til rådighed hele vejen!
 • Du tilmelder dig en eksamen via os ligeså snart du er klar dog senest 21 dage før eksamen.
 • Vi kvitterer for modtagelsen af din tilmelding til eksamen.
 • Fremsender den skriftlige rapport til censoren på din prøve dog 14 dage før eksamen. 
 • Du møder på den anviste fysisk lokation eller deltager i en online eksamen. Husk at medbring billedlegitimation og din skriftlige rapport.

Tidspunkt for prøveafholdelse

De fleste prøver afholdes online, hvor du bestemmer tidspunktet efter aftale med censor. Vi skal selvfølgelig nok hjælpe dig med at booke censoren. Når du er klar til eksamen, sender du blot os en mail og følgende skal sikres: d okumentation for, at punkterne under ”forudsætninger for eksamen” er opfyldt samt indbetalt eksamensgebyr.

Forudsætninger for eksamen

Før du kan blive indstillet til eksamen skal du:

 • Have bestået duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere.
 • Have fået en praktisk gennemgang af redningsmidler og herunder overværet en demonstration i anvendelsen af en oppustelig flåde.
 • Have fået en praktisk gennemgang i slukning af mindre brande med håndslukkere af relevant type,
 • Have udarbejdet en sejladsplanlægning i overensstemmelse med beskrevne krav.
 • Prøven skal sendes enten fysisk eller elektronisk, alt efter censorens ønske senest 14 dage før prøven.

Efter eksamen

Når du har været oppe og bestået til din eksamen hos censor, har du endnu ikke opnået dine rettigheder. Dine rettigheder opnås først, når du har fået et sønæringsbevis. Sønæringsbeviset udstedes af Søfartsstyrelsen efter din eksamen. For at få udstedt sønæringsbeviset skal du:

 • Være indehaver af sønæringsbevis for Yachtskipper af 3. grad
 • Have 180 dages fartstid ombord på et skib som minimum kræver Y3
 • Have et lægetjek fra en søfartslæge foretaget inden for de seneste 3 år

Der er ingen udløbsdato på din eksamen, og dermed ingen krav om udstedelse af sønæringsbevis inden for en bestemt periode efter bestået eksamen.

Bemærk: Vi dækker ikke omkostningerne til lægetjek eller udstedelse af sønæringsbeviset.

Hvor stor båd må du sejle med en yachtskipper 1?

Hvad koster en yachtskipper 1.

Priserne på et yachtskipper 1 bevis svinger afhængig af hvor og hvordan du tager. Normalvis ligger prisen imellem 1750 – 2000 kr. for et selvstudie og 4500 – 6000 kr. for fysisk undervisning. Hos os er det kun muligt at tage certifikatet som selvstudie og det koster:

 • Kurset koster 1.750 kr. uden prøvegebyr (950kr.). Alle bør påregne at købe egne søkort (ca. 750 kr.) og Yachtskipper bogen (ca. 800 kr.)

Eksamengebyr

Der skal betales administrations og censorgebyr på 950 kr. i forbindelse med indstilling til yachtskippereksamen. Eksamensgebyret opkræves i forbindelse med tilmelding til eksamen. Udeblivelse fra mundtlig prøve medfører tabt eksamensgebyr. 

Hvordan bliver jeg yachtskipper?

Hvad kan du bruge et yachtskipper 1 til.

En Yachtskipper giver dig de fornødne redskaber til at kunne sejle i områder, hvor naturlige forhold er mere utilregnelig end de danske farvande. Det kan være områder som Østersøen, Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. 

Hvor er dit yachtskipper bevis gyldigt?

Hele verden!

Hvorfor vælge SejlGo?

Du bestemmer selv.

Vi har kurser i både hverdage og weekender. Du bestemmer derfor selv hvornår du ønsker at tage dine certifikater

Kvalitet i undervisningen

Vores undervisningsmateriale er skræddersyet baseret på mange års erfaringer, personlige fejltagelser og selvfølgelig Søfartsstyrelsens krav til duelighed i Danmark.

Opgradere dine egenskaber

Vi udsteder alle tilgængelige indenfor sejlads. Har du allerede taget et af vores kurser, så tilbyder vi rabat, hvis du vælger at tage flere.

Gratis genopfriskningskurser

Hvis du allerede har et af de påkrævede sejlerkurser, men ikke helt kan huske de basal ting, så kan du tage på et gratis genopfriskningskursus hos os.

GENOPFRISK, FÅ NY SEJLERVIDEN OG GODE TILBUD

Tilmeld nyhedsbrev 📬.

Vi sender dig gode tilbud, tips og tricks til, hvordan du bliver en dygtig sejler. Men bare rolig – vi spammer IKKE din indbakke :)

yatchskipper 1,yatchskipper første grad,Yachtskipperbevis 1,Yachtskipperbevis første grad

Sejlgo er placeret i Svendborg og Fredericia med direkte adgang til det sydfynske øhav. Vores undervisning er af  høj kvalitet med fokus på at gøre dig til en dygtig sejler. 

Åbningstider: Man-fre: 08.00 – 20.00 Lør: 09.00 – 16.00 Søn: 09.00 – 16.00

 • Badstuen 14, 5700 Svendborg, Danmark
 • Gothersgade 40, 7000 Fredericia, Danmark
 • +45 42 57 29 89
 • [email protected]

UNDERVISNING

 • Gratis undervisning
 • Vigeregler til søs
 • Bøjer til søs
 • Knob og stik
 • Havnemanøvre

yatchskipper 1,yatchskipper første grad,Yachtskipperbevis 1,Yachtskipperbevis første grad

RYA Flag

How To Become A Qualified Yacht Skipper

Reading time 4 min 45 sec 

Author Lee Savage

Whatever your reasons for getting into sailing, it is not as difficult as you might imagine and there are a lot of different ways to get started. With so many destinations to choose and so many sailing experiences, it can be overwhelming to decide where to start.

If exploring fantastic bays, discovering remote islands, swimming and relaxing in the sun with a good book sounds like the kind of yacht cruising you are looking for then Cabin Charter will be the way to go. 

If you would like to dip in and see but you are not sure if it’s for you our beach club has a dedicated Yacht where we offer several opportunities including two days Beginner Yachting (16h) while you stay in our Beach Club Hotel .

But you are here to find out how to become a Yacht Skipper, learn a new skill and take the first step towards becoming qualified, opening a whole new world of possibility for holidays and adventure travel. Even if you only ever do one course, you will have experienced the trip of a lifetime.

The RYA is a world-recognised organisation authorised by the UK maritime coastguard agency to issue international certificates of competence. Seafarer instructors are all experienced RYA instructors and can deliver a challenging syllabus to take you from no experience to a qualified licensed skipper through a series of RYA courses outlined below. 

Our Training Centers – help you become a skipper

RYA_Tick_Logo

RYA Training In The Mediterranean

For our training yachts in Greece and Croatia, you have the opportunity to learn alongside a fantastic holiday experience. Naturally, it is a more intense experience than a Yacht Charter holiday. You will spend most of your days absorbing the syllabus, but there will also be opportunities to swim and explore the beautiful islands. 

Learning alongside our flotilla, you will also have the chance to participate in group meals, our punch, and beach parties. Popular with experienced and newly qualified skippers alike or those seeking to improve their abilities with the support of our skilled lead crews. Filled with like-minded sailors, you will meet skippers who have already taken steps into the sailing world and discovered how accessible it is. It’s a tremendously positive and supportive environment to learn alongside.

RYA Training In The UK

Our UK school offers numerous bespoke courses for those wishing to brush up on any particular skills before flying to their next sailing holiday be it boat handling or just refreshers. Of course, we offer all the practical RYA courses including Competent Crew, Day Skipper & Coastal Skipper (for Day Skippers wishing to take there sailing further)

Based in Southampton, it offers fantastic sheltered waters sailing in the lea of the Isle Of Wight. It’s a great location to challenge your tidal knowledge and experience the lively sailing environment made famous for events like the Fastnet Race, the Round the Island Race and Cowes Week.

How to Become A Skipper

The Competent Crew course is perfect for somebody who has never been on a yacht before. It is the broadest course in the RYA syllabus covering virtually everything to do with sailing and living onboard a boat. You will have the opportunity to test your skills and will come away with a great sense of achievement and a good understanding of where to go next! 

As an instructor for many years, I have discovered that even more experienced sailors can benefit from this course, there is always another level of detail to learn. If you haven’t sailed for a while or had any formal training, this course will not only be an excellent refresher, but you will be surprised how many new things you can learn. For more experienced sailors, this is a unique opportunity to polish the essential fundamentals of sailing.

Training in Croatia Training in Greece Training in the UK

Theoretically a skipper

With some sailing experience under your belt, you are ready to study the theory. Reading about navigation, sailing, and charts will seem much less daunting. You are now prepared to take the Day Skipper theory course. The Day Skipper Theory syllabus contains all essential theoretical knowledge required to become a skipper. It can be completed online at your own pace, We offer Navathome with all the needed resources sent to your home, and you can even use your repeat customer discount.

If you don’t feel ready

Not everybody is prepared for the Day Skipper course right away, we all learn at different rates and bridging the gap between the competent crew and Day Skipper courses is best achieved with Bespoke training, this can help you refine those skills that you think you lack. Commonly this is boat handling, we all know there is nothing more exhilarating than bringing a beautiful yacht alongside a concrete harbour wall! We offer bespoke training at all of our bases in Greece, Croatia, and the UK. 

The courses in the Mediterranean are all one week. Our UK school offers much more flexibility for weekends or any other length or start days. Talk to one of our consultants to find out more.

General skills training works very well alongside the day skipper course. You will get to see others go through the course while you polish the fundamentals. Having feedback from an instructor while learning alongside the standard RYA courses can give you the confidence to grow without the pressure of a restricted syllabus. Talk to one of our consultants to find out where and how we can help you get to the next level.

The Sailing Licence

With your Day skipper theory ticket in hand and some recent sailing experience, You will be ready for the Day Skipper practical course. Taking everything you have learned in the first two courses, this turns you into a responsible skipper. You will learn to handle the boat, bringing it into port, directing your crew to ensure everyone is safe and comfortable.

Call 0208 324 3118 Email [email protected]

Now you are qualified as a skipper

With your internationally recognised license in hand, you now have the opportunity to take your friends and family sailing on Yachts around the world. I am not surprised if this might feel incredibly daunting as this license can be achieved in as little as three weeks.

Flotilla can be a great option to help build your confidence. As well as being fantastically social flotilla offers you the opportunity to grow as a skipper with the security of having our lead crew on standby to assist or advise on any aspect of sailing. You can find more about our flotillas here .

A whole world of sailing

As soon as you feel ready, you will be free to charter yachts worldwide. As an internationally recognised skipper, you can benefit from bareboat prices and the freedom to travel at your own pace. Seafarer has a vast range of worldwide destinations. Click here to find out more.

If you are still not sure

Perhaps you are not sure where you fit into all of this. Why not talk to one of our team? We are a small yet experienced company in the world of sailing, and we would be happy to advise you on how best you can get started.

Related posts

Spain - Mallorca Flotilla Holiday

Time lapse of our new crew sailing the Corinth Canal

Dubrovnik Flotilla Holiday

Seafarer’s 6 Nations of Sailing

Seafarer Sailing Holidays: Flotilla Holidays, Beach Clubs & Bareboat Yacht Charters

Benefits of a Skippered Flotilla Holiday

Yachting Monthly

 • Digital edition

Yachting Monthly cover

Skippering a boat for the first time: steps to success

 • Katy Stickland
 • September 18, 2020

Skippering a boat for the first time needn't be daunting, as long as you prepare. Matthew Diggle reveals how to make a success of taking charge

Skippering for the first time doesn't mean you are on the helm

New skippers don't need to be at the helm, and giving crew tasks will keep them happy and motivated. Credit: Matthew Diggle

It’s a pity that skippering a boat for the first time can seem so intimidating.

Not much beats the feeling of being in charge of a yacht, deciding where to go, and taking the crew on an adventure.

And there’s a real sense of accomplishment at the end when you bring the crew and boat home safely.

For anyone who is new to sailing or who crews for someone else, following the RYA training path and becoming a Day Skipper is an excellent way of taking your sailing to the next level.

A moored yacht

As you gain confidence you can start to charter and explore new cruising grounds. Credit: Matthew Diggle

It shows that you understand the fundamentals and can take on more responsibility when other people feel daunted by the thought of being responsible for a boat and its crew.

With a bit of preparation and planning, skippering is well within most people’s capabilities, especially if you don’t bite off more than you can chew for the first few trips.

Preparation is the key. Simply put, you have to decide where to go, who to go with, and how to get there.

I thought it would be useful to share the lessons I’ve learned when I first started skippering for those considering taking their first steps.

Skippering a crew

Sailing boats are not particularly spacious down below so I generally don’t try to fill every berth onboard.

Even so, it is vital that the crew can get along together and this means that you have to choose who to invite carefully.

This is often a bit of a juggling act, trying to coordinate different people and boat availability, so in the end you’re unlikely to be able to please everyone.

Just offer some reasonable options and hope for the best.

A crew standing on a pontoon by a white yacht

Careful crew selection will contribute to a happy trip for all. Credit: Matthew Diggle

It is also important that people know what to expect, so they don’t sign up thinking that they’ll have a spacious cabin with en-suite facilities when they’ll actually get a space in the shared forepeak in a boat with a single heads.

Similarly, being clear about the nature of the trip – that this is your first time skippering –  will avoid adrenaline-junkies being frustrated by a gentle coastal cruise, or nervous novices being scared rigid during an offshore passage.

When skippering the first few times, it is well worth inviting an experienced and knowledgeable sailor to act as first mate.

But you should choose them wisely as you don’t want anyone who will take over or boss you about if you’re a bit slow working something out, or don’t do things in exactly the way they would.

What you really need is a calm and supportive person who will give you the space to experiment, have a quiet word in your ear if they are concerned that something is wrong, but who is capable of taking over if you are incapacitated in any way.

After all, you have to trust them to come back to pick you up if you have the misfortune to fall in, and you must be confident that they could get the boat and crew to somewhere safe if needed.

A man helming, while the skipper looks out to sea

A competent first mate will make your life as skipper much less stressful. Credit: Matthew Diggle

In return for the safety and security they provide, you should listen carefully to what they say and pay attention to their skippering advice.

You should also make it clear to the rest of the crew who the first mate is and that they may have to assume command.

It is also sensible to ensure that not all the crew are novices.

Coaching new crew is time-consuming, and sometimes time is in short supply.

It also takes up mental space while your head needs to be concentrating on skippering the boat.

This is especially true when coming into a berth.

Having one or two people capable of handling the fenders and warps will avoid the sort of situation I got into on one of my trips where I didn’t notice the crew were busy trying to remember how to tie the fenders so that when I got the mooring slightly wrong, they didn’t see we were drifting towards another boat and I ended up shouting.

In the end, someone from the other boat pushed us clear, but it definitely wasn’t my finest hour as skipper.

A crew of a yacht standing on the deck

With the crew briefed and kitted up, you’re ready to sail. Credit: Matthew Diggle

I usually send round practical information about arrangements, including advice about what to pack (and what to pack it in), about sharing cabins, what we will do about food, and also some reassuring words about the safety equipment on board.

More experienced crew members will probably already be aware of some or all of these things, but it is a good idea for everyone to have the same information so that there is a common starting point.

But I usually throw an extra sleeping bag in the car and make sure I check everyone’s equipped before setting off, just in case.

Organising a planning meeting, arranging to share lifts to the boat, or making some other excuse to get people together beforehand is a good idea.

The better people know each other, the more smoothly the trip is likely to run.

Encourage people to use email or social media to communicate, but make sure you ask for permission before sharing email addresses or phone numbers.

Keep your first skippering trip in familiar waters

Although it might be tempting to go exploring, you will probably have enough to think about without having to navigate around somewhere entirely new.

Indeed, the Day Skipper qualification says that you are only competent in ‘familiar areas’, but even here you might find yourself sailing from a marina or harbour you’ve not visited before.

If this is the case then do some research to get an idea of what to expect.

A skipper wearing a red lifejacket looking towards land from the cockpit of a yacht

Sailing in familiar waters will let you focus on skippering rather than navigating new hazards. Credit: Matthew Diggle

When you pick the boat up, take the opportunity to chat with the charterer and people on other boats nearby to get some local knowledge.

They’re likely to regale you with anecdotes about other visitors who have come to grief in one way or another.

Don’t let these tales put you off, just listen carefully and then you won’t feature in their next story.

Unless you have a particularly trusting boat-owning friend you will probably also need to use your Day Skipper qualification to charter a yacht.

Again, you are better settling for something which is not too adventurous or enormous.

This is not the time to have to deal with something much bigger than you’re used to or with extra sails, rigging, or masts that you’re not accustomed to.

The cost of the trip

One of the first practical aspects of arranging a trip is to sort out the finance.

You will need to cover the cost of the boat, together with mooring and fuel, and then decide whether to include food, meals out, and drinks.

I find that the simplest option is to share all the costs equally, and the first step is to prepare a rough budget so people have an idea of how much the trip is going to cost.

It’s generally better to over-estimate and then give people a small refund, rather than to try to collect an extra few quid from everyone at the end of the trip if, for example, there was a lack of wind and so the fuel costs more than you expected.

You also need to consider what to do about the cost of any damage.

Continues below…

A happy Pete Goss and his wife Tracey aboard a Garcia Exploration 45

Masterclass: How to lead a happy crew

Toby Heppell gets advice on skippering with friends and family from Pete Goss, Dee Caffari and Conrad Humphreys

Crew sailing a Dufour 365

Competent Crew: On course for cruising harmony

Katy Stickland joined an RYA Competent Crew course to find out why instruction can make life as a sailing couple…

Sailing at night

Night sailing tips for first timers

Cruising after dark doesn't need to be stressful. Toby Heppell shares his tops tips for night sailing

Yachts rafted up against a tidal wall

How to raft up safely and securely

James Stevens looks at the seamanship and etiquette needed to raft up and identifies the benefits and pitfalls of coming…

Do you trust everyone to stump up or would it be easier to include insurance in the basic cost of the trip?

You may find that potential crew are rather more enthusiastic about coming on a sailing trip in theory than they are in practice.

Asking them to pay a deposit when booking and the rest closer to departure is a good way of gaining commitment and preventing them from cancelling at the last minute.

Finally, record all expenses and payments so that everyone can check the figures and see that things have been divided up fairly.

This should help prevent disagreements.

There are a number of apps to make both the sums and payment straightforward.

Safety procedures

You are responsible for everyone’s safety and you should take this seriously, but in fact this usually isn’t too onerous if you are sensible and careful.

If you charter a coded vessel in the UK then it will come with a full set of safety equipment appropriate for its cruising limits.

All you will need to do is find where everything is stowed and familiarise yourself with specific details of the lifejackets, jackstays, and so on when you pick the boat up.

Then make sure the crew know how to use it, and do so at the appropriate time.

A fire extinguisher onboard a yacht

Brief the crew about safety equipment on board. Credit: Graham Snook/Yachting Monthly

I ask for an emergency contact number for each crew member, and in return let them have details of a shore contact.

I also ask crew members, in confidence, about any medical conditions that might affect them on the trip.

If someone falls ill you don’t want to be scrabbling about trying to find out if they have an inhaler or medication that could help.

Similarly, if you have to hand them over to an ambulance, the medics are likely to ask if they are allergic to common medicines.

There’s no need to share this with anyone beforehand, but I like to leave a copy with the shore contact and let the first mate know where the info is on the boat, just in case it were to be needed.

Catering for your crew

The first step when planning what to eat onboard is to check everyone’s allergies, likes, and dislikes.

With a modicum of thought it is quite feasible to cater for vegetarian, gluten-free, and other diets without making things too complicated.

There’s certainly no excuse for only offering a vegetarian crew member cheese sandwiches for every meal.

A crew eating dinner on a yacht

Good food on board boosts morale and can be a highlight of the trip. Credit: Matthew Diggle

On short, coastal trips I usually just cater for breakfast and lunch, and aim to eat ashore most evenings.

However, I like to have a simple ‘emergency meal’ on board, such as pasta and a jar of sauce, to make sure we can have a hot meal even if we end up at anchor rather than in a marina as planned.

I find that snacks, fruit, and biscuits are always welcome, and distributing a few chocolate bars can really lift the spirits during a hard slog or a long beat to windward.

Navigating your first trip

Once you’ve selected your crew, booked a boat, and decided on a cruising-ground, it’s time to start on the detailed preparations.

It is worth putting some effort into making the actual trip as straightforward and stress-free as possible.

Skippering means you’ll have lots to think about, so take any opportunity to ‘cheat’ by preparing things beforehand.

Your RYA training will have taught you how to work out tidal depths from the tables in an almanac, but why not print out some tidal curves for the time you’re away, in particular for any marinas you’re thinking of visiting?

Planning and navigation software packages can do this well in advance, and you can find information for the next few days online.

After all, you can still do things the traditional way if you want to impress your crew (or just to prove to yourself that you remember how) but if things are going wrong or time is short then having ‘one you prepared earlier’ can be a literal life-saver.

Weather forecasts

Similarly, you can download weather maps and forecasts for the next few days before setting off.

Obviously, things will change so you will have to re-check the forecast every day, but having a feel for the general weather pattern should help you decide whether to turn left or right when you leave the marina on the first day.

Unless you’re feeling particularly masochistic or determined to experience ‘life at an angle’, it’s not very clever to spend the first half of a trip on a hard beat only to find the weather system passes and you spend the second half on a hard beat back again, when setting off in the other direction initially would have resulted in a pleasant cruise, both ways.

A yacht sailing through waves

Plan a couple of route options in case the weather changes. Credit: Matthew Diggle

Finally, get hold of any information you can about places you might visit or that you might want to have in reserve as bolt-holes.

Printing out some sketch-maps and pilotage notes can help you stay up on deck rather than spending time below checking the charts.

Share your plan with the crew, but make sure everyone knows that you might have to revise it due to things like a change in the weather.

Picking up the boat

Try to pick up the boat before the crew arrives.

Taking the inventory and doing the handover is much easier if the boat is not full of people and all their kit.

Then put the kettle on ready to give the crew a warm welcome.

If you’re parking a car at the marina then it is sensible to leave as much stuff in it as possible, particularly bulky bags and rucksacks.

A set of dry going-home clothes (and shoes) together with a dry towel and a bag for damp kit is a good idea if you think you might arrive back cold and wet on the last day – and if you’re sailing in the UK that is pretty likely!

Briefing your crew

Brief the crew before setting off.

Keep this simple and to the point; you don’t want to worry people, but it is important to point out the key things.

I usually include:

 • Lifejackets and tethers
 • Fire prevention and extinguishers
 • Galley and gas safety
 • First-aid kit
 • How to turn off autopilot
 • Using winches safely
 • Starting the engine
 • VHF radio and sending a DSC mayday
 • Using the heads

Give a briefing that is appropriate for the crew, so you might have to have a couple of different briefings or even give one to the experienced people and get them to brief it on.

It’s a good idea to show people how to use pontoon cleats before setting off, rather than trying to explain this at the end of the day.

Other things about sailing the boat can be introduced gradually over the course of the day.

Consider having simple standing orders to make it clear what’s expected of the crew.

These should include rules about wearing lifejackets and tethers, such as ‘whenever you want to and whenever I tell you to’.

Remember to let your shore contact know when you set off, and also when (and where) you arrive.

Using the RYA SafeTRX app is a great way of ensuring that they are alerted if you’re overdue and it can also produce records of the trip that the crew may find interesting, but do keep your mobile charged during the trip or you might not be able to close the trip when you arrive, leading to possible confusion or concern.

When skippering, try to keep everyone involved in running the boat.

In challenging conditions it may be prudent to limit some tasks to more confident and experienced crew, but don’t let them dominate and hog the helm or other exciting jobs the rest of the time; make sure that everyone gets a turn.

Remember to be positive about everyone’s efforts, patient if you have to explain things, and gentle if you have to correct someone.

After all, they’re here to enjoy themselves and a harsh word may put someone off ever sailing with you again.

A crew member in wet weather gear

If you can, go with the wind when it blows up. Your crew will thank you. Credit: Matthew Diggle

Keep an eye on the crew so you’re aware if anyone is starting to suffer from seasickness or is getting cold, and deal with it before it gets too bad.

I find that putting seasick crew on the helm or persuading them to lie on a bunk with their eyes closed usually helps.

Hot drinks and an offer to pass up warmer clothes will help a cold crew member who is, perhaps, avoiding going below decks.

You are in charge of the boat and part of skippering is to ensure the crew have confidence in you.

So, remain calm at all times, or at least appear calm while you work out what to do next.

Don’t dither, it’s your responsibility when skippering to make decisions and when faced with a choice almost the worst thing you can do is nothing.

On the other hand, don’t be afraid of changing your plans if conditions change.

Don’t sail on regardless, hoping that things will turn out alright; shorten the trip if the crew are struggling, change the destination if the wind shifts.

Final words on first time skippering

Matthew Diggle, skippering for the first time

Matthew Diggle started sailing after signing up for the 2011-12 Clipper Race. Since then he’s cruised in UK waters and off the Italian and Croatian coast. Credit: Matthew Diggle

It’s always worth having a debrief at the end of the day and of the trip to reflect on what people enjoyed, learned or didn’t understand, and hopefully this will help ensure everyone leaves happy.

As a skipper you are allowed to have fun too, but it is different to going on a trip that someone else has organised.

It may seem hard work and a little daunting to start with, but you’ll get into your stride after only a few trips.

I find it immensely satisfying when crew tell me that they’ve enjoyed a trip, that they’ve learned new skills, and, most of all, that they want to come back.

So why not start planning a trip and gathering a crew now?

First time skippering checklist

 • Select crew with similar expectations
 • Mix of abilities and experienced first mate
 • Set expectations of boat and plans early
 • Email joining instructions ahead of time
 • Take a spare sleeping bag and waterproofs
 • Meet up before the trip if possible
 • Share shore contact details for the boat and get emergency contact for each crew

Cruising grounds

 • Stick to familiar areas for first-time skippering
 • Research new places you want to visit
 • Get some local knowledge from charter company or marina
 • Charter in an area you know
 • Opt for a modest-sized boat that will be easy to sail
 • Stick to white sails and don’t worry about spinnakers
 • Arrive before the crew to settle in
 • Decide what costs you will cover, and what you will split
 • Be clear with your crew about how much it will cost
 • Include a margin for extra fuel, and refund if possible
 • Ask for a deposit so crew commit
 • Check the boat has all the necessary safety equipment and where it is
 • Brief your crew on safety gear and procedures, above and below decks
 • Check if crew are on medication or have medical requirements
 • Check and fit lifejackets
 • Establish standing orders of when to wear lifejackets, who is in charge, and who first mate is
 • Check for crew allergies, likes and dislikes
 • Decide if you’re cooking on board or eating ashore
 • Have enough for breakfasts, lunches and a back-up meal
 • Take plenty of snacks, tea, coffee and milk
 • Print out tide times, tidal curves and weather forecasts beforehand
 • Plan a couple of route options to cover different weather scenarios
 • Aim to make the first sail an easy one
 • Prepare pilotage for new places you plan to visit
 • Let shore contact know plans/use RYA SafeTRX app
 • Share and rotate roles among crew
 • Look out for bored, cold or seasick crew
 • Distribute snacks and drinks regularly
 • Keep an eye on the big picture – passage plan, weather, navigation and safety
 • Teach crew if you have time, but don’t be distracted
 • Discuss plans, but you make the final decisions
 • Debrief at the end of the day and of the trip

For all the latest from the sailing world, follow our social media channels Facebook, Twitter and Instagram .

Have you thought about taking out a subscription to Yachting Monthly magazine?

Subscriptions are available in both print and digital editions through our official online shop Magazines Direct and all postage and delivery costs are included.

 • Yachting Monthly is packed with all the information you need to help you get the most from your time on the water.
 • Take your seamanship to the next level with tips, advice and skills from our expert skippers and sailors
 • Impartial in-depth reviews of the latest yachts and equipment will ensure you buy the best whatever your budget
 • If you are looking to cruise away with friends Yachting Monthly will give you plenty of ideas of where to sail and anchor

How to become a skipper

So you want to be a yacht skipper.

Many yachting graduates choose to start their careers on smaller yachts where they have the opportunity to refine their sailing skills and develop a great reputation. Being a Flotilla Skipper, Charter Skipper or Delivery Skipper is a great way to start working afloat in an industry you love.

How to become a skipper

What’s a skipper?

A skipper is a person who has command of a boat or watercraft and is more or less equivalent to a captain in charge of a ship. The skipper may or may not be the owner of the boat.

There are a number of types of different roles including flotilla, charter and delivery skippers.

Flotilla Skipper

What does a flotilla skipper do.

A flotilla skipper is responsible for the running, sailing, maintenance and guest care of a yacht forming part of a holiday flotilla or sometimes the entire group of up to 20 yachts, which form the flotilla.

Flotilla holiday companies often operate in the Mediterranean, you can earn anything between €100 – €250 per week (depending on operator) but can also earn some reasonable tips.

Working as a flotilla skipper is a great way to build on your miles.

Personality traits

You will need to be an outgoing and friendly personality who can accommodate guests at all times. You will need to be organised and efficient to cover all admin and paperwork as well as deliver safety and technical briefings, conduct general maintenance and assist guests with sailing.

Flotilla Skipper Salary

Flotilla holidays companies often operate in the Mediterranean, you can earn anything between €100 – €250 per week (depending on operator) but can also earn reasonable tips.

Flotilla Skipper Jobs

The types of jobs vary on different vessels. Some of your tasks will include but not be limited to:

 • De-fouling propellers and replacing anodes before launching
 • Checking and replacing all deck fittings where necessary
 • Assisting engineers with out-of–water work
 • Checking skin fittings
 • Replacing running rigging
 • Hoisting anchors
 • Servicing winches
 • Hoisting sails
 • Fitting biminis
 • Fitting guardrails
 • Checking dinghies
 • Splicing and whipping ropes

Charter Skipper

What does a charter skipper do.

A Charter Skipper manages and captains a yacht that has been hired out to paying guests. This role typically involves taking command of 35 – 60ft yachts (catamarans are particularly popular) operating in the Mediterranean or Caribbean.

You will have a busy schedule with a high turnover of guests during the season that will want to pack a lot into their 1 or 2-week holiday.

You will need to be an outgoing and friendly personality who is committed to providing the highest level of customer service.

A hard-working attitude is required, as you will be responsible for all aspects of the charter operation from maintenance and passage planning to the general management of the yacht.

Charter Skipper Salary

Charter Skipper salaries range based on experience, position, size of yacht, and type (charter vs private). Here is a simplified break down of monthly skipper crew salaries in dollars:

Charter Skipper Jobs

There are several responsibilities for a charter skipper. These include but not limited to:

 • Planning the entire passage to the proposed destination, possibly over a number of days
 • Navigating the vessel
 • Knowing how to operate and maintain all the equipment on board
 • Taking care of the safety of the vessel and the crew
 • Management of the vessel in all respects
 • It is the responsibility of the skipper to ensure that whatever trip the vessel is making whether for fishing or for holidays, he follows the regulations and maritime laws

Delivery Skipper

What does a delivery skipper do.

A delivery skipper is responsible for the safe journey of a yacht to its new owner or meeting the owner of the boat at a particular destination.

You are your own boss when working as a Delivery Skipper, you don’t have the responsibility of guests but it is up to you to make sure that the boat gets there safely and on time.

Delivery skippers usually work on a freelance basis or for an agency, either way, both will be looking for skilled sailors so your level of qualification and experience on the water will determine how much work you will pick up.

You will need to be a determined and reliable person with a good work ethic. Taking on this type of role means that you will have the benefit of a flexible lifestyle, you could be working for long periods of time followed by long periods of time at home, this role could also take you to any part of the world.

Delivery Skipper Salary

Your travel and food expenses will be paid for while on a delivery, freelance delivery skippers often negotiate their own wage but on average you could expect to be paid between £100 – £140 per day. As a newly qualified Yachtmaster, you will need to build on your miles and experience before taking on the role of skipper.

You can do this by joining a delivery as a crew member (often unpaid).

Delivery Skipper Jobs

 • The safe handling and navigation of a vessel
 • Ensuring that all activities are carried out in accordance with Safety and Operating Procedures
 • Leading and supervising the regular crew and any relief crew and volunteers
 • Looking after the welfare of clients, crew, volunteers, and trainees, including morale and discipline
 • Dealing with unexpected issues which might arise, such the need to implement emergency repairs
 • Maintaining paperwork
 • Being professional, and acting with tact and diplomacy at all times (both on and off the vessel)

Register your interest

 • First name *
 • Last name *
 • How did you hear about UKSA? * –None– Campaign Dinghy Show Educational Visits UK Event GroupAccommodation.com Guardian Media IOW College IOW County Press London Boat Show Online PlanMySchoolTrip.co.uk Press Radio Referral School Travel Organiser Social Media Southampton Boat Show Top School Trips UKSchoolTrips.co.uk Visit IOW Yachts & Yachting
 • General notes
 • Opt-in to receive course information and relevant offers
 • Accept Privacy Policy and Terms and Conditions .
 • Phone This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Courses you may also be interested in

Rope which is presented in a circular design

If you have any questions or need to get in touch:

Speak to UKSA on +44 (0)1983 294941 or email us

yacht skipper 1

Yachtskipper: Overblik

Yachtskipperuddannelserne udgør en teoretisk overbygning til duelighedsbeviset. Den består af to delprøver Yachtskipper af 3. grad (Y3) og Yachtski...

Ny bekendtgørelse med ikrafttrædelse den 1. juli 2023

Der er kommet en ny bekendtgørelse, som påvirker erhvervelse af beviser for fritidssejlere og fritidssejlernes prøveforløb. Det påvirker derfor både forholdene for prøvetagerne, censorerne og sejlerskoler samt prøveudbydere.

For Sønæringsbevis til Y3 er der kun reelt én ændring. Nemlig at det nu er et krav, at man inden Y3 prøven har bestået den teoretiske- og den praktiske duelighedsprøve. Derved er speedbådsbeviset ikke længere adgangsgivende til Y3-prøven.

For Sønæringsbevis til Y1 kan man nu optjene de 6 måneders fartstid i fartøjer på minimum 10 meter i længden. Hertil skal man findes egnet ved en realkompetencevurdering, som udbydes af de forskellige udbydere.

Der er en række ændringer ift. bevis for bestået duelighedsprøve. Der er ikke længere et bevis, der hedder ”Duelighedsbevis”. I stedet er inddelingen for det tidligere duelighedsbevis som følger: Sønæringsbevis duelighedsbevis : Dette bevis skal bestilles hos Søfartsstyrelsen og kræver en bestået teoretisk duelighedsprøve og en bestået praktisk duelighedsprøve – som kan erstattes af en speedbådsprøve. Hertil skal man have bestået en syns- og høreprøve for fritidssejlere. Bevis for bestået duelighedsprøve : Dette bevis udstedes af bevisudbyderen – f.eks. Dansk Sejlunion – og kan udstedes, når ansøgeren har bestået den teoretiske duelighedsprøve og den praktiske duelighedsprøve – her kan den praktiske duelighedsprøve IKKE erstattes af speedbådsprøven.

Ifht. speedbådsbeviser skal Prøvetager være fyldt 15 år ved prøvens begyndelsen, men må først sejle speedbåd med beviset, når prøvetageren er fyldt 16 år. Dette er prøvetagerens eget ansvar at overholde. En prøvetager, der er i besiddelse af et vandscooterbevis, kan nøjes med at gå op til den praktiske del af speedbådsprøven. Personer der har bestået den praktiske og teoretiske duelighedsprøve, Y3 prøven eller Y1 prøven, kan på baggrund af disse prøver bestille et speedbådsbevis. Men man vil ikke kunne føre speedbåd udelukkende med et af de nævnte beviser i hånden efter den 1.7.23, hvis det pågældende bevis er udstedt efter den 1.7.23. Dvs. at alle, der f.eks. har et Bevis for bestået duelighedsprøve, der er udstedt før den 1.7.23, vil kunne sejle speedbåd udelukkende med et bevis for bestået duelighed, hvorimod alle, der får udstedt et bevis for bestået duelighedsprøve efter den 1.7.23, vil skulle bestille et speedbådsbevis udover beviset for bestået duelighedsprøve.

Dansk Sejlunion udarbejder et nyt indberetningsark for Duelighedsprøverne, hvor en prøvetager kan bestille et speedbådsbevis samtidigt med et bevis for bestået duelighedsprøve, for en samlet pris af 150kr. Hvis en prøvetager først senere, bestiller et speedbådsbevis, vil det koste 120kr for bestilling af nyt fritidssejlerbevis. 

Da alle Dansk Sejlunions teoretiske stopprøver til Den teoretiske duelighedsprøve, speedbådsprøven og Y3-prøven er online, kan mennesker med handicap eller andre særlige tilfælde kunne få bistået prøven med oplæsning og nedskrivning ved de teoretiske prøver. 

Ønsker du at læse hele bekendtgørelsen, kan den findes her:  BEK nr 666 af 31/05/2023

Introduktion til yachtskipperuddannelserne

Yachtskipperuddannelserne udgør en teoretisk overbygning til duelighedsbeviset. Yachtskipperuddannelsen består af to delprøver Yachtskipper af 3. grad (Y3) og Yachtskipper af 1. grad (Y1). For at yachtskipperuddannelsen er gældende, kræves det at man efterfølgende får et sønæringsbevis, som udstedes af Søfartsstyrelsen.

Sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver bemyndigelse til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde på mellem 15 meter og 24 meter i danske farvande, Østersøen, Nordsøen, Den Engelske Kanal, på De Britiske Øer, Irland, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster i en afstand ikke over 30 sømil fra kysten.

Sønæringsbevis som Yachtskipper af 3. grad giver også ret til at sejle som styrmand i fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 15 meter og 24 meter i fart på alle have.

For at ansøge om sønæringsbevis til Yachtskipper af 3. grad kræves der er en bestået Y3 eksamen og en syns- og høreprøve foretaget af en godkendt søfartslæge inden for de forudgående 3 år.

Bemærk: Synsprøven indeholder en test for farveblindhed. Ved farveblindhed for rød/grøn kan der ikke opnås Sønæringsbevis til Y3 og dermed tilladelse til at sejle fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 15 meter og 24 meter.

Sønæringsbevis til yachtskipper af 1. grad giver bemyndigelse til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 15 meter og 24 meter i fart på alle have.

For at ansøge om sønæringsbevis til Yachtskipper af 1. grad kræves en bestået Y1 eksamen, en syns- og høreprøve foretaget inden for de forudgående 3 år samt et halvt års farttid under forhold, hvor bevis som yachtskipper af 3. grad er foreskrevet eller hvor man har fungeret som vagthavende styrmand om bord på et fritidsfartøj med en længe på minimum 10 meter og samtidig er fundet egnet ved en realkompetencevurdering.

Yachtskipperuddannelser kan udbydes hos f.eks. sejlklubber, oplysningsforbund, private aktører eller det kan læses som selvstudie.

Læs mere om yachtskipper 1 og 3

yacht skipper 1

Yachtskipper 3

Yachtskippereksamen af 3. grad har til formål at kvalificere dig til flere forskellige ting. Læs hvordan du kan tage en Yachtskippereksamen af 3. grad.

yacht skipper 1

Yachtskipper 1

Yachtskippereksamen af 1. grad har til formål at kvalificere den studerende til: At virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have.

Få svar på dine spørgsmål her om vores fritiddssejleruddannelser.

Københavns Sejlerskole

Yachtskipper 1.

Holdliste nederst på siden. Maks. 6 kursister.

Uddannelsen til yachtskipper af 1. grad har til formål at kvalificere den studerende til at føre fritidsfartøj på alle have. Sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad giver ret til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, i fart på alle have.

Udsdannelsen indeholder

 • Sejladsplanlægning og navigation ved oceansejlads
 • Meteorologi (bl.a. analyse af vejr- bølge- og iskort samt generelle emner inden for meteorologi)
 • Stabilitetsforhold (hvilke forhold kan påvirke skibets stabilitet)
 • Kommunikation i international skibsfart
 • Regler og love for sejlads på alle have
 • Førstehjælp, diagnosticering og lægehjælp

(Bemærk: astronomisk navigation indgår ikke længere som en del af Y-1-kurset) Der skal forventes hjemmearbejde i forbindelse med kurset og i forbindelse med Planlægningsopgaven, der skal udarbejdes før prøven. For yderligere information og evt. ønske om forventnings-afstemning kan du kontakte os på tlf. 5174 7884.

Anerkendt udvidet kursus i førstehjælp (12 timer) eller tilsvarende af prøve-udbyder godkendt uddannelse. Skal være gennemført inden tilmelding til prøven (Google f.eks.  Røde Kors ).

Bevis for kursus i instrumentlære (dette kursus kan vi hjælpe dig med at finde, når vi mødes til første undervisning)

yacht skipper 1

Kurset koster for 30 timers intensiv undervisning kr. 6290,-

Materialer: Du kan mod betaling af et depositum svarende til materialets pris låne bogmaterialet, kurslineal og passer af os eller selv købe det (ca. 1200kr). Alle skal påregne at købe egne søkort (ca. 750kr).

Prøvegebyr kr. 950,- betales til DYU (Danish Yacht Union) Mere om dette på kurset.

Kursusprisen er eksklusive materialer, demonstration af tekniske navigationsinstrumenter og udvidet førstehjælpskursus.

Udfor alle hold der er optagede vises linket “Venteliste”. Ventelisten fungerer ligesom al anden tilmelding efter “først til mølle” princippet. Vælger du at blive skrevet op, registreres tiden og datoen for din opskrivning. Ved et eventuelt afbud tilbydes den først opskrevne en plads på det pågældende hold. Opskrivning på venteliste gælder kun for det enkelte hold hvorpå man opskrives.

Ønsker du at blive skrevet på venteliste til det pågældende hold, skal du notere dig holdnummeret, klik på linket “Venteliste” og udfyld felterne på Ventelistesiden.

Holdliste og Tilmelding

Klik på startdatoen for mere information om det enkelte hold, læs venligst informationen vedrørerende det enkelte hold da der kan være ændrede tider. Klik på “Tilmeld” for at lægge holdet i din indkøbskurv.

yacht skipper 1

Kontor: Strandbakken 4, 3630 Jægerspris

Undervisning: lautrupskaj 9, 2100 københavn ø, telefon: 51 74 78 84 e-mail:  [email protected], sociale medier.

yacht skipper 1

Courses in english

FAQ / Betingelser

Privatlivspolitik

Home Showcase 01

Renew Your Certificate

Recreational courses, superyacht courses, choose your location.

There is an IYT school on six continents. Begin training in the Mediterranean and finish in the Caribbean. Wherever you choose to be! IYT’s unique modular approach to yacht training has allowed the successful establishment of global partner schools offering a broad range of recreational and professional courses.

Africa

North America

South America

South America

placeholder

Learn to Sail

yacht skipper 1

Become A Partner School

 • Upgrade Your School

Government & Organization Approvals

 • Recreational
 • Privacy Policy & Terms Of Use
 • Become a Partner School
 • Register with IYT
 • Find a School
 • IYT E-Learning
 • Certificate Renewal & Replacement
 • Get Certified
 • Recreational Training Course Progression
 • IYT Passport
 • Crossover Opportunities
 • Course Progression
 • Course Progression Interior
 • Dive Boat Training
 • Forms And Docs
 • Instructor Training
 • Personal Watercraft Operator
 • Dinghy Sailing Programme
 • IYT Try Sailing
 • IYT Introductory Sailing Skills
 • IYT Day Skipper / Crew Sail
 • International Crew
 • International Flotilla Skipper
 • International Bareboat Skipper
 • International Flotilla Skipper Sail – Catamaran
 • International Bareboat Skipper Sail – Catamaran
 • International Certificate of Competency (ICC Certificate)
 • Powerboat Skipper
 • Yachtmaster Coastal (Power or Sail)
 • Yachtmaster Coastal Sail – Catamaran
 • Yachtmaster Offshore (Power or Sail)
 • Yachtmaster Offshore Sail – Catamaran
 • Yachtmaster Ocean
 • Patron de Yates (Yachtmaster Coastal Spanish edition)
 • Marine Communications (VHF-SRC)
 • Small Powerboat and Rib Master (MCA Recognised)
 • IYT Commercial Tender License Course
 • Weather Master
 • Navigation Master
 • Master of Yachts Coastal/Mate 200 Tons (Power or Sail)
 • Master of Yachts Limited (Power or Sail)
 • Master of Yachts Unlimited
 • Superyacht Chef
 • Superyacht Deck Crew Course
 • Introduction to Yacht Marine Engineering
 • Superyacht Hospitality Training
 • Boat Engineer Course (SCV Code for Vessels Operating in the Caribbean)
 • IYT-MSWI BoatMaster Course
 • Become An IYT School
 • Find A School
 • Course Levels
 • Instructor Qualifications
 • Vessel Requirements
 • Vessel and Facility Requirements
 • Unauthorised Schools and Other Entities
 • Shipping & Delivery
 • Government Approvals

Exploring the Role of a Skipper in Boating and Sailing

 • Exploring the Role of a Skipper in Boating and Sailing

The term " skipper " holds a prominent place in the world of boating and sailing, representing the individual tasked with the operation, navigation, and overall management of a vessel. Whether it's a small boat, a luxurious yacht, or a sailing dinghy, the skipper plays a crucial role in ensuring the safety and smooth functioning of the maritime journey.

Boat Skipper and Yacht Skipper:

The title "boat skipper" is a broad term encompassing individuals in charge of various types of boats , while a "yacht skipper" specifically denotes someone overseeing the operations of a yacht. Both positions require a comprehensive understanding of navigation, safety protocols, and the ability to make informed decisions while at sea.

Charter Skipper:

In the realm of chartering, where individuals or groups rent boats for recreational purposes, a charter skipper may be hired. This professional takes the helm for those who may lack the necessary expertise, ensuring a safe and enjoyable experience for all on board.

Sailing Skipper and Skipper 12 Sailing Dinghy:

A "sailing skipper" is someone well-versed in the intricacies of sailing, adept at harnessing the power of the wind to navigate the waters effectively. Meanwhile, a "Skipper 12" refers to a specific type of sailing dinghy , a smaller boat designed for sailing enthusiasts.

Caucasian male and two children driving a boat

Sailing a Yacht for the First Time:

For those embarking on their maiden voyage aboard a yacht, having an experienced skipper on board is often recommended. Navigating a yacht for the first time can be a complex endeavor, and the guidance of a seasoned skipper ensures a smoother introduction to this maritime adventure.

Hiring a Skipper:

Individuals who own boats but lack the necessary skills or time to operate them may opt to hire a skipper. This allows them to enjoy the pleasures of boating without the responsibilities and challenges associated with captaining the vessel.

Read our top notch articles on topics such as sailing, sailing tips and destinations in our  Magazine.

How to Become a Yacht/Boat Skipper:

Aspiring skippers often undergo training and certification processes to acquire the skills and knowledge needed for the role. This may involve learning about navigation, safety procedures, and gaining hands-on experience in boat handling.

Skippers Choice Marine Supply:

In the marine industry, businesses like "Skippers Choice Marine Supply" cater to the needs of skippers and boat enthusiasts, providing a range of products and services to enhance the boating experience.

In conclusion, the term "skipper" encompasses a diverse range of roles in the maritime world, from steering a small boat to captaining a luxurious yacht. Whether hired for a charter, sought for guidance in sailing, or responsible for the day-to-day operation of a vessel, the skipper is a central figure in the world of boating and sailing, ensuring safe and enjoyable journeys on the water.

So what are you waiting for? Take a look at our  range of charter boats  and head to some of our favourite 

sailing  destinations .

 • Yachting World
 • Digital Edition

Yachting World cover

How to be a good skipper: ooze calm and confidence but don’t shout!

Yachting World

 • March 29, 2016

No two skippers are the same and everyone has different leadership styles, but Chris Tibbs believes certain traits will make you into a skipper that crew will want to sail with

yacht skipper 1

Photo: Mahina Expeditions

We become skippers by a number of different routes; many dinghy sailors will eventually become yacht owners after years of crewing on different yachts. Sea schools are well attended and boats are often keen to take on crew from schools, allowing students to gain experience and miles to help with qualification.

There are also many people who come to sailing later in life; after buying a boat, these people tend to learn from the experience of sailing their own yacht.

I think it is also fair to say that, along with the many ways of getting into sailing and becoming a skipper, good skippers will have different leadership styles – no two are the same. Over the years, having sailed with many different skippers, I have noticed a number of common traits in a good skipper.

By melding together the points I like in a skipper this has hopefully made me a better skipper, both for when I was working commercially running yachts, and now aboard my own.

Photos: Paul Wyeth

Photos: Paul Wyeth

I find that a skipper who is calm and confident goes a long way to maintaining a nice feel to a boat. Easily said, but it is a fine balance between confidence and arrogance; and being too laidback can give an impression of laziness, extending to preparations and maintenance. Staying calm and in control during a crisis rubs off on the whole crew and the boat becomes much quieter and under control.

Don’t shout

There is plenty of time for a please and thank you, along with an explanation of what needs doing and how it should be done. It also gives time to work on a solution to any problems and avoids panicked decisions. This is communication in a way that is effective and also pleasant.

People dislike being shouted at (I certainly do); it inhibits crew doing their job as they are afraid of getting it wrong, so they wait until told to do something. This can be very frustrating for a skipper, particularly when racing and the pressure is on, which in turn leads to more shouting.

Article continues below…

yacht skipper 1

ARC weather man Chris Tibbs prepares his boat for ocean cruising

When we bought our Wauquiez Centurion 40s, Taistealai, for ocean cruising, starting with the ARC this year, we had a…

yacht skipper 1

Offshore weather planning: the options for receiving weather data at sea

When I skippered a yacht in the first Atlantic Rally for Cruisers (ARC) 30 years ago the weather planning information…

I equate the amount of noise on board to be in inverse proportion to the sum of knowledge. I do find that being on a boat with a skipper who stands behind the wheel shouting at the crew is not much fun and, if asked back, will generally decline the invitation.

There is something great about helming your own boat in a race, but if you are also trying to run all aspects of the boat from behind the helm you can get stressed. Then your helming declines as your concentration jumps from one task to another.

It is much better to have a crew boss or mate who controls the running of the boat, managing manoeuvring instructions and allowing the skipper to concentrate on helming. The alternative is for the skipper to manage the running of the boat and have a different helmsman. Large racing boats will often have separate helmsman, navigator and tactician, with the skipper in overall control.

Chris Tibbs,Transatlantic Prep,Plymouth 2,9,15

This is another important lesson: delegation and training. There are many decisions taken on board that really do not need to involve the skipper once a general plan has been made.

For example, does the skipper really need to micromanage all the food that is bought for a transatlantic passage ? By delegating a large proportion of the running of the yacht to others it does free up the skipper to focus attention on the more important issues.

5 top tips for a good skipper

 • Communicate clearly.
 • Stay calm and confident.
 • Promote fairness and listen to your crew (treat them with respect).
 • Be cheerfully available at all times, whenever called.
 • Act decisively.

I skippered a yacht in the BT Global Challenge where everyone on board had an area of responsibility, although things would be discussed. We split things up in a number of ways: for example, one crewmember, who worked in the oil industry, was the safety officer.

It was their responsibility to make sure all our safety equipment was in working order and serviced. They would also give a safety briefing to new crewmembers as to where equipment was stowed and how it should be used.

By giving responsibility to a crewmember, it relieves some of the skipper’s duties, but more importantly it helps crew quickly become part of the team. During the last ARC one of our crew arrived only a couple of days before the start – immediately he set to work on a jobs list and his comment afterwards was that it allowed him to familiarise himself with the boat and made him feel part of the crew.

Part of the skipper’s job is to explain and teach; it is pointless to get angry at a crewmember for doing something wrong if they have never been shown how to do it right.

Although it is often easier to do something yourself than explain how it should be done, it is important for other members of the crew to be able to tackle particular jobs.

Then if something needs doing in a stressful situation they will not be doing it for the first time under pressure, when something is very likely to go wrong.

Some crew may not be very experienced, but all should be willing to learn – with a bit of help and encouragement they will soon become efficient crewmembers, whether for a day’s sail, or an ocean passage . I find it easier to hand over the helm when showing what I would like done rather than trying to do it from a fixed place with divided concentration.

You only have to watch manoeuvres in a marina for a short time to spot a boat getting into difficulties and a significant amount of shouting and swearing starts. The skipper has lost control of the boat and will shortly lose control of the crew, then will spend a long time contemplating the wonders of single-handed sailing.

It is important to get away from the blame culture. If something is done wrong a quiet word will be more effective than balling somebody out; most people are upset when they do something wrong and I see no point in making it worst by public humiliation.

Chris Tibbs,Transatlantic Prep,Plymouth 2,9,15

As a skipper it is important always to be available and never to be upset or grumpy at being called, even if it turns out not to be necessary. I recall one dark night in the English Channel when the crew on watch were discussing a ship.

One was quite certain that we were passing behind the ship, the other equally certain we were passing in front. On hearing this I got up to find that there was a ship close by and where one crew was seeing the running lights, the second was seeing lights at the stern and in front of us was a wall of steel! A (very) quick gybe and all was well.

I will never ask anyone to do something that I would not be prepared to do myself; whether changing a sail on the foredeck at night in a gale, or climbing the mast . While younger, fitter crewmembers might be better suited to the task, is it safe or right for them to do it? I look at the task and ask myself would I do it? If the answer is yes I do it myself or, if the volunteer will do it better, then I may be persuaded.

If however the answer is no, then we must find another solution. As I get older I may have to change my thinking as it gets more difficult to do the tougher physical activities.

Angus Fuller

Safety first – Angus Fuller

 • Safety, safety, safety – make this a priority, not just on deck, but below: in the galley, moving in the interior, even in the heads.
 • Wear lifejackets at night. Always.
 • Respect the environment, particularly with a view to pollution.
 • Remember you can’t do everything so delegate/rely on crew wherever possible.
 • Carry out drills before departure, ensure all crew understand their roles during any scenario. At halfway, have a chat, table top drill or even a full drill in order to keep the crew refreshed.
 • Pay attention to detail. This applies to pretty much everything, from maintenance of systems to presentation of the yacht to monitoring the weather .
 • Communicate the plan to the crew: a daily briefing on weather (lunch time is ideal), route, any change in this owing to weather and why. At sunset, issue night orders for changes in wind speed and direction.
 • Ensure clear parameters are set with the crew so they know when to wake the skipper in the event of changes in weather, shipping, landfall, etc.
 • Never be afraid to brief the crew before a manoeuvre – and a debrief after a manoeuvre can be a very useful process for both the skipper and crew.
 • Reef when you first think about it – invariably performance doesn’t suffer that much (and is often improved) if it’s a marginal decision.
 • Aim to have the yacht arrive in the same condition, or preferably better, than when you departed. By definition this means you will be looking after the yacht properly during the passage.
 • Know the cruising area or stretch of water being transited. If you don’t, then heavily research it.
 • Exercise seamanship to the very best of your ability at all times and instil this in your watch leaders from the outset.
 • Assemble a crew who aren’t just good sailors, but compatible personalities too.

Fairness is all

You also need to be fair, whether this means splitting the watch times so all the crew are happy, or balancing meals and meal preparation. Fairness is important and it is easy to fall into routines where one person feels unfairly treated.

At the start of a long ocean passage on my boat one crewmember, who did not suffer from seasickness , ended up making drinks and snacks for everyone; this became the norm and after a few days they became unhappy because they were doing more than their fair share of galley duties.

Small things like that can quickly become big on a boat at sea. Another time I had a habit of always running the generator and watermaker at the same time of day; this became annoying for the off-watch as it made sleep more difficult, something I was not aware of at first as it did not affect me. Having a time where everyone comes together, maybe meal times, can be a good time to address small issues before they get bigger.

Chris Tibbs,Transatlantic Prep,Plymouth 2,9,15

Part of a skipper’s responsibility to the crew is safety and this is not only their direct personal safety, but also the maintenance of the boat and equipment.

I find it useful to have plenty of discussions about what could go wrong and the equipment we have on board and how it can be used.

Man overboard practices and fire drills should be done as a matter of course, but it not always that easy, particularly on short voyages. However, a safety briefing should be done for all new crewmembers even if they are only on board for a daysail.

What is perhaps not so comfortable for skippers is having to resolve interpersonal problems. This may just involve switching the watch system around, or may mean you have to ask someone to leave: not a nice job for anyone to have to do, but a happy boat tends to be a safer boat – and faster if racing.

One problem that can become an issue on races and rallies is how hard the boat will be pushed. What might be pushing hard for a racing person will be different for a cruiser and it is easy for people to become apprehensive (or plain scared) when out of their comfort zone.

Then there is the issue of money on cost sharing or paying your way boats. It is important before committing to sail together to have a firm agreement on what is expected on both sides.

It should also be clear who is paying travel costs as, although a boat may be legally responsible for repatriating crew, most non-commercial yachts expect crewmembers to be responsible for their own travel.

Who’s the leader?

There can be times when a crewmember may be as experienced (or maybe more so) than the skipper. This can cause tension and insecurity in the skipper’s position.

For a day or so it should not be a problem, but on a longer passage a feeling of being undermined can set in. As a skipper it is useful to be open to ideas, they may be better than yours as everyone’s experiences are different, but at the end of the day the yacht is your responsibility.

Trying to get a balance between listening to, but being able to reject ideas may not be easy and can be a difficulty when taking on crew that you may not have sailed with in the past.

I have seen this a number of times in the ARC where a boat has taken on an experienced crewmember, but it has blurred the lines as to who is the skipper and caused tension.

I do find choosing a crew difficult; it does partly depend on what I am intending to do. For a long passage an enthusiastic, positive person will make up for any shortcomings in experience.

We all have to live together so getting on is important, along with a willingness to share all tasks. As we are sharing our boat, which is our pride and joy, respecting and looking after it should be a priority.

Damage will occur and owners/skippers need to be prepared for this, but a carelessly dropped saucepan on the newly varnished cabin sole is avoidable and immensely irritating.

My ultimate test is: would I be happy working on the foredeck in bad conditions with this person? A definite no-no for me is laziness, particularly crew not willing to muck in with the bad bits as well as the good.

tom cunliffe

Speak to your crew – Tom Cunliffe

 • Communication is key. No ‘mushroom management‘.
 • Listen/watch, crew and boat.
 • Remain cheerful, or at least positive, even when woken during your watch below.
 • Above all, make sure all hands are running on the same ‘motivation fuel tank‘. If they all want the same thing, you are three-quarters of the way to a happy ship.
 • By all means communicate legitimate concerns, but never irrational anxieties.
 • Sit down before you start, agree ship’s articles and all sign them. Everyone must know their duties. If money is involved, details of this must also be inscribed, as well as a probable route with contingencies. Then, when things turn to the bad and aggro starts, you get out the articles and read them together. End of problem (given to me by one crew of Sandefjord , which sailed in the 1950s from South Africa).

Judging competence

Choosing a skipper also has its pitfalls. Experience and competence is difficult to judge on first meeting and going for a sail together is important. Personally I would avoid a shouter at all costs.

Competence levels are more difficult to measure, but a well-run, tidy boat is a good indicator while one with a long jobs list could indicate that things have slipped.

A quick look in the bilges and at the engine can give a clue as to maintenance and a check on lifejackets will show thoughts on safety. I recently did a safety check on a yacht for an event to find that the owners had brand new top of the range lifejackets for themselves while the crew ones were old, without lights or sprayhoods. I am not sure I would have enjoyed sailing on that boat!

Skippering a yacht well is not an easy task, there are so many aspects to the job. It becomes easier with experience and there is no substitute for miles sailed. Good sailors are not necessarily great skippers, but good skippers must also be good sailors.

I have a great deal of respect for the late Sir Peter Blake and, although I never had the privilege to sail with him, I sailed against him on two Whitbread Round the World races . He always found time to have a friendly word and generated great crew loyalty on board his boats.

Jim and Lucy Thom

Be the best leader you can – Jim Thom

 • It’s becoming progressively easier to access sophisticated weather information. A good skipper will prepare the yacht for the actual weather, not the forecast he/she’d like.
 • Monitor the yacht’s position and the conditions, high and low-tech, from radar/chart plotter to barometer. Even though electronics are increasingly failsafe, a good skipper keeps a record on paper, in the log and on a chart – even the most advanced yachts can be struck by lightning , or suffer power failure . A good skipper will also listen to their senses, and to their sixth sense. They’ll ask themselves where that low swell is coming from or why the seas have become steeper. Shallow reefs may tint the underside of clouds green or blue, and the sound of breakers will hopefully never come as a surprise. Rain has a distinctive smell at sea, as does land and your nose will tell you when ice is near.
 • A good skipper will look for the ‘horseshoe nail’ – lost from the messenger’s horse, it triggered the chain of events that lost a kingdom. Regular checks of the yacht, including sails and rig, deck fittings, bilges, steering, engine and machinery, will help the skipper and crew stay ahead of the law of entropy, and out of the incident pit.
 • Create a flexible structure without being overly prescriptive. Agree standard practice with the crew: how lines should be made off on a cleat; how to use and make fast on a winch, how to shake out a reef, how to make engine checks, etc. Establishing basic procedures avoids surprises and allows crew to develop skills and think further. A good skipper will prevent boredom and apathy by agreeing daily routine maintenance tasks and helping to develop projects that improve the yacht and teach useful skills on board.
 • A good skipper’s best attributes are not related to technical expertise, but to self management, leadership and communication skills. If you develop a set of team and personal goals then a common understanding will prevent many hot spots from forming.
 • A good skipper will try to manage their own emotions, knowing the effect they can have on morale. They’ll keep an eye on each member of crew and on the mood of the team, finding reasons to celebrate together – crossing the line, halfway point, a birthday, a good day’s run, or just a great day at sea.

About the authors

Chris Tibbs is a meteorology and weather router, as well as a professional sailor and navigator, forecasting for Olympic teams and the ARC rally.

Angus Fuller is a professional skipper, MCA Chief Mate 3000GT (yachts), who has made 29 transatlantic crossings, 21 as skipper, and one transpacific crossing as skipper, plus one circumnavigation upwind and sailed over 300,000 miles.

Jim Thom has been skipper of a Robert Clarke sail training yacht, a Baltic trader, a Clipper Round the World Race yacht and for four years was captain of the Fife design Kentra . From 2003-2012 he was captain of the 125ft Fife 19 Metre Mariquita with his wife, Lucy, as mate.

Tom Cunliffe is a Yachtmaster Instructor Examiner, author of numerous books on seamanship and is a contributor to Yachting World , responsible for our ‘Great Seamanship’ features.

yacht skipper 1

 • Recreational Courses
 • Professional Courses
 • New ISSA School
 • ISSA Handbooks
 • Instructor Courses
 • SIA Internships
 • Privacy Policy

the-villas-menu-divider

Inshore Skipper 1 Course

The Inshore Skipper 1 Course

This is an introduction to Navigation and Seamanship Course and is available at our ISSA Sailing Schools in Thailand, Malaysia and the Phillipines. Students must be able to sail before enrolling on this course, as there is only time to teach the course core subject material. The Inshore Skipper 1, is a basic entry level qualification that is 2 days theoretical and three days practical with a VHF Radio Course included. We heartily recommend that you arrive two days early for this course so you can get into a keelboat and 'warm up your sailing skills', before starting the Inshore Skipper 1 course.

Inshore Skipper 1 Navigation

This intermediate course is for those with some sailing ability, it is not a beginner’s course. normally you should hold the issa yacht crew certificate, or rya competent crew or some similar level qualification before applying to do this course..

This is the first level of training where we get serious with the theory needed to safely and competently sail a small yacht. You’ll study basic navigation and a range of supporting material like tides, weather, reading charts and how to pilot a yacht. This means that even if you are quite an accomplished sailor, if you have not previously studied the theory, this is the place to start. Full details of the subjects you will study in theory and the skills and techniques you will practice are at the bottom of this page.

Although there is a significant theoretical component that doesn’t mean just sitting in a classroom. Inshore Skipper 1, is very much a hands-on course that teaches you by getting you out there on the water, practicing what you have just learnt (in our comfortable, air-conditioned classroom). Our experienced instructors will guide you through the course ensuring you have a rewarding and enjoyable experience as you learn.

As well as practicing your Inshore Skipper skills you’ll get further practice in sailing and handling the yacht. You need to consistently improve and build on these skills as you progress through the training scheme. This is the first level at which you gain some command skills - so it’s a big step.

The course is called ISSA Inshore Skipper   and it will qualify you to skipper a yacht alone, if that yacht is travelling in an organised and supported flotilla (a popular format for sailing holidays in many areas of the world, for example the Mediterranean and now in SE Asia, in Phuket, Thailand).  Our Flotilla Sailing Holidays have been set up with the people completing this course joining a managed fleet of yachts. The fleet sails under the guidance of a lead boat with an instructor and engineer on board. Check out this next step course if you think it sounds interesting.

yacht skipper 1

Additional Details:

 • Course Details
 • Chart Work / Navigation
 • Rules of the Road
 • Symbols and Abbreviations
 • Compasses - Fixes / Steering / Bearings
 • Dead Reckoning
 • Lights And Shapes
 • Electronics
 • Passage making
 • Estimated Position
 • Crew management

Previous experience : ISSA Yacht Crew Certificate or RYA Competent Crew Certificate Duration : 5 days Qualifications : ISSA Inshore Skipper What's included : Safety equipment, Instruction, Yacht, Bottled Water, Fuel and Insurance What's Optional :  Sailing Gloves, SiA T shirts, SiA Caps and Log Books What's required:  Sun protection. Sun hat. Shorts that cover the knees when sitting are best. Footwear for on-board tennis shoes / trainers / Crocs. Some people like to use gloves. Lightweight wet weather clothing.

We can help you with the following on request:

 • Accommodation
 • Airport Transfer
 • Motor Bike or Car Rental
 • What to do and where to go in Phuket

Course Dates:

Inshore skipper 1 courses start on.

5th - 9th and 19 th - 23rd of each month

Inshore Skipper Courses start on

10th - 14th and 24th - 28th of each month

Inshore Skipper 1 Course Prices

Book this course, watchleader flotilla skipper course.

yacht skipper 1

SPECIAL OFFER!

Browser Security Check…

Searching for boat?

 • Get a Quote If you are looking for yacht charter in Croatia, this is the easiest way. Just fill out the form and we will check for all available boats for rent and send them to you. You will also get a dedicated manager to help you out.
 • Online Boat Search We have 2 booking systems. Some boats are available in our online boat booking system and you can see them here. If you want to get all the boats, fill out our “Get a Quote” form.
 • Contact us We would love to hear from you. Contact us here.
 • Hire your skipper & hostess Looking for skipper, cook or hostess for your sailing holidays in Croatia? Hire your skipper & hostess for a yacht charter in Croatia.
 • Why rent a boat in Croatia with us Where Is The Difference? We go an extra mile for you.
 • Best price guarantee Its guaranteed! Boat rentals and yacht charter in Croatia at The Lowest Prices On The Market!

yacht skipper 1

 • Skippered Yacht Charter If you don’t know how to sail or if you like some help, you can have a skippered yacht charter option. You can rent a skippered catamaran, sailboat, motorboat or gulet in Croatia.
 • Crewed yacht charter Get spoiled by a completely crewed yacht charter on your sailing vacations in Croatia.
 • Bareboat yacht charter If you have a skippers license and experience, you can charter catamaran, sailboat or motorboat and sail away.
 • All-Inclusive Yacht Charter Croatia It offers you the ultimate all-inclusive sailing holidays. Along with a knowledgeable captain and gourmet chef.
 • Catamaran charter Catamaran charter in Croatia with skipper or bareboat. From Split, Dubrovnik, Sibenik, Zadar, Trogir or Istria.
 • Sailboat charter Saiilboat charter in Croatia with skipper or bareboat. From Split, Dubrovnik, Sibenik, Zadar, Trogir or Istria.
 • Power Catamaran Power catamaran charter in Croatia with skipper or bareboat. From Split, Dubrovnik, Sibenik, Zadar, Trogir or Istria.
 • Motorboat charter Motorboat charter in Croatia with skipper or bareboat. From Split, Dubrovnik, Sibenik, Zadar, Trogir or Istria.
 • Motoryacht charter Motoryacht charter in Croatia with skipper or bareboat. From Split, Dubrovnik, Sibenik, Zadar, Trogir or Istria.
 • Gulet charter Gulet charter in Croatia with skipper or bareboat. From Split, Dubrovnik, Sibenik, Zadar, Trogir or Istria.
 • Luxury yacht charter Luxury yacht charter in Croatia with skipper or bareboat. From Split, Dubrovnik, Sibenik, Zadar, Trogir or Istria.
 • Available boat types Boat types available for charter in Croatia.
 • Online Boat Search Find available boat here.
 • Our marinas Where can you charter a yacht from in Croatia. Check out all our marinas.
 • Guide to Catamarans Charter in Croatia
 • Sailing areas About sailing areas in Croatia in general.
 • Split yacht charter About chartering a yacht from Split, boat rental and sailing holidays, with catamaran, sailboat, motorboat, luxury yacht or gulet.
 • Dubrovnik yacht charter About chartering a yacht from Dubrovnik, boat rental and sailing holidays, with catamaran, sailboat, motorboat, luxury yacht or gulet.
 • Sibenik yacht charter About chartering a yacht from Sibenik, boat rental and sailing holidays, with catamaran, sailboat, motorboat, luxury yacht or gulet.
 • Trogir yacht charter About chartering a yacht from Trogir, boat rental and sailing holidays, with catamaran, sailboat, motorboat, luxury yacht or gulet.
 • Zadar yacht charter About chartering a yacht from Zadar, boat rental and sailing holidays, with catamaran, sailboat, motorboat, luxury yacht or gulet.
 • Kvarner yacht charter About chartering a yacht from Kvarner, boat rental and sailing holidays, with catamaran, sailboat, motorboat, luxury yacht or gulet.
 • Istra yacht charter About chartering a yacht from Istra, boat rental and sailing holidays, with catamaran, sailboat, motorboat, luxury yacht or gulet.
 • Get inspired The greatest adventure on sea! Sailing in Croatia is fun. Get inspired.
 • Sailing holidays About sailing Holidays in Croatia
 • Set Sail in Croatia: Your Guide to an Unforgettable Adventure
 • Booking procedure Boat rental booking procedure
 • Skippers licenses For bareboat charter in Croatia it is a necessary to have this.
 • Take with you
 • How to rent a boat How to rent a boat in Croatia
 • Yacht takeover When you arrive to marina this is what you need to do
 • Yacht Charter Costs What to expect regarding all the expenses and costs
 • 7 days charter
 • Last minute yacht charter
 • Yacht Charter Check-in guide
 • What is APA
 • Nautical charts
 • Standard boat equipment
 • Boat petrol stations
 • Winds in Croatia
 • Frequently asked questions
 • Short term yacht charter
 • Early booking Early bird discoutns for yacht charter
 • Boat anchorages
 • Marinas in Croatia Croatian marinas
 • Important phone numbers
 • How to rent a boat How to charter a yacht in Croatia?
 • Weather conditions
 • How Sailing Works
 • Cabin yacht charter
 • One way yacht charter
 • Comprehensive Guide to Yacht Charter Croatia Costs: Everything You Need to Know

Yacht Charter Croatia

 • About us About SkipperCity
 • Our story How it all started?
 • Contact us We are looking forward to hear from you.
 • Our partners We work with hundrets of boat owners. Here is a list of our partner Yacht charter companies in Croatia.
 • Our Skippers We work with the best!! Here are some of our skippers details.
 • Client reviews / testimonials
 • Why choose us? Why rent a boat in Croatia with us
 • Best price guarantee Yes, we guarantee the best boat price on the market!
 • Booking terms and conditions
 • Data confidentiality and Privacy policy
 • Sitemap Lost? Here is a map for you.
 • Impressum Some boaring data about our company.
 • Yacht Charter Affiliate Program Start making money from yacht charters.

yacht skipper 1

Ready to sail?

Yacht Charter & Boat Rental in Croatia

Best sailing holidays in croatia are waiting for you….

When it comes to chartering a yacht in Croatia , Skippercity stands out as the top choice. Whether you’re in search of a c atamaran, sailboat, or motorboat for your sailing adventures in Croatia, our team is ready to assist you. Reach out to us and sail at any of our locations including Split, Trogir, Dubrovnik, Sibenik, Vis, Hvar, Pakleni otoci, Kornati, and more.

skippercity reviews

What can we offer?

Skippered Yacht Charter Croatia

Skippered yacht charter

Croatia's stunning coastline is a sailor's paradise, and our yacht charter and boat rental services with a skipper ensure you experience it in style. Our expert skippers know the waters like the back of their hand, guiding you to the most breathtaking spots while you relax and enjoy the journey. Whether you're looking for a romantic escape, a family adventure, or a group excursion, our fleet of catamarans, sailboats or motorboats is ready to make your dream sailing holiday a reality.

Bareboat yacht charter. Sailboat, catamaran and boat rental in Croatia.

Bareboat yacht charter

Embark on a solo sailing adventure in Croatia by chartering a boat, provided you possess a skipper's license, VHF radio license, and sufficient sailing experience. Bareboat chartering in Croatia stands out as a highly popular and appealing option. Ideal for those with sailing expertise who prefer the freedom to create their own itinerary, it offers the best choice for a personalized sailing experience. Catamarans, sailboats, and motorboats are all available for rental in Split, Sibenik, Trogir, and Dubrovnik...

Crewed yacht charter in Croatia

Crewed yacht charter

Indulge in the ultimate luxury experience with a fully crewed yacht charter during your sailing holidays in Croatia. This opulent form of yacht chartering offers a bespoke and personalized touch, catering to the discerning preferences of those seeking an unparalleled maritime adventure. Croatia presents a diverse selection of fully crewed yachts, ranging from spacious catamarans and elegant sailing boats to classic gullet charters and high-end motor yachts.

yacht skipper 1

All inclusive yacht charter

Experience the epitome of luxury with our all-inclusive yacht charters in Croatia, featuring a private crew to ensure an exclusive vacation tailored for friends and family, ideal for parties or special events. Our fleet boasts yachts with three to six double cabins, each equipped with an en-suite private bathroom. Indulge in the ultimate luxury by booking our all-inclusive yacht charters, complete with a private crew, creating an exclusive getaway perfect for friends and family gatherings, parties, or special events.

Your sailing vacation in Croatia begins here.

Available yachts for charter in croatia.

Croatia’s coastline is a sailor’s dream, and with our boat charter services, you can experience it in the vessel that suits your needs. From sleek motorboats to spacious catamarans, we have a wide range of boats available for charter. Whether you’re looking for speed, comfort, or something in between, our fleet has you covered. So why wait? Book your boat charter in Croatia today and set sail on the adventure of a lifetime.

Catamarans for rent in Croatia

Catamaran Charter

Charter catamarans are available for rental in various locations across Croatia, including Split, Trogir, Sibenik, and Dubrovnik. Catamarans offer more comfortable sailing experience. Opting for a catamaran rental in Croatia allows you to bask in maximum comfort while enjoying the thrill of sailing. If you lack experience with sailing catamarans, you have the option to rent one with a skipper. Choose from renowned models like Lagoon, Bali, and Nautitech for your charter. For those seeking ample space and stability, a catamaran charter is the ideal choice.

Sailboat rental Croatia

Sailboat Rental

Exploring Croatia through sailing with a sailboat promises remarkable and unforgettable moments, given the abundance of over 1,000 islands to discover. Sailing holidays in Croatia commonly revolve around two options: bareboat charter (which involves renting a boat without a captain) or skippered charter with a captain at the helm. Opting for a sailing boat charter in Croatia is favored by those seeking a more dynamic experience at sea, prioritizing the sailing sensation over sheer comfort.

Motorboat rental (charter) in Croatia

Motorboat Rental

Motor yachts combine speed and comfort, making them an excellent choice. If you prioritize good times and comfort at sea, motor yachts are the ideal option. We offer advantageous rentals of motorboats. Select from a range of options such as Bayliner, Elan, Prestige, Beneteau, and more from our charter offerings in Croatia. Our Motor Yachts and Power Boats cater to individuals who appreciate a dynamic pace, whether changing destinations daily or seeking a retreat from civilization. They provide a perfect means to explore the scenic coasts, numerous islands, and cities along the Croatian shoreline. Enjoy the freedom and speed of motor yachts for an unforgettable maritime adventure in Croatia.

Power Catamaran rental /charter) Croatia

Power Catamaran

Embark on a thrilling maritime adventure with our Power Catamarans available for charter. Whether you prefer a skippered rental or the excitement of a bareboat charter, our versatile catamarans, ranging from 37 to 70 feet, provide the ultimate cruising experience tailored to modern charter clients. The spacious layout ensures comfort and entertainment, featuring modern amenities seamlessly integrated for a luxurious onboard experience. With easy maneuverability, even sailing novices can navigate confidently. Choose a Power Catamaran for your next vacation and experience the perfect blend of comfort, modernity, and the exhilaration of the open sea.

Motoryacht Rental in Croatia

Motor yacht Rental

Renowned for their swift and efficient navigation, motor yachts allow you the freedom to chart your course, uncovering hidden coves, vibrant coastal towns, and secluded islands at your own pace. From the historic cities of Dubrovnik and Split to the tranquil beauty of the Kornati Islands, Croatia's diverse landscapes become easily accessible for exploration with the flexibility afforded by a motor yacht. Renowned for their swift and efficient navigation, motor yachts allow you the freedom to chart your course, uncovering hidden coves, vibrant coastal towns, and secluded islands at your own pace. From the historic cities of Dubrovnik and Split to the tranquil beauty of the Kornati Islands, Croatia's diverse landscapes become easily accessible for exploration with the flexibility afforded by a motor yacht.

Gulet charter in Croatia

Gulets Charter

Gulets and wooden motor sailors in Croatia offer a distinctive sailing experience and a relaxed approach to exploring the Adriatic. Our gulets are exclusively chartered, including the captain, cook, and additional crew members for larger vessels. Gulets chartering in Croatia represents a unique sailing class, crafted in the style of traditional Turkish trading ships. These boats vary in size from 14 to 35 meters, accommodating up to 20 berths, making them highly sought after for tourist charters. Uncover the beauty of wooden gulets in Croatia and charter one here to sail through Istria, Kvarner, and Dalmatia.

Luxury yacht charter in Croatia

Luxury yacht Charter

Indulge in the opulence of fully-equipped and luxuriously furnished luxury yachts in Croatia. The dedicated crew ensures that every detail on board is taken care of, leaving you to simply relax and enjoy. Our yacht rentals, available with a crew, come at the most competitive prices. Opting for a megayacht charter is an excellent decision as it offers comprehensive amenities and luxurious comforts, alleviating any concerns during your journey. For a stress-free vacation, choosing a fully-equipped megayacht is the perfect solution.

Working with the best!

Cooperating with the best yacht charter companies.

Great companies! Excelent service!

yacht skipper 1

And many more ...

Croatian sailing holidays for your family and friends, best yacht charter.

There is recipe for a great yacht charter and best sailing vacations. Here is what you need:

 • A great yacht charter agency that understands you needs
 • A great boat to charter with good price
 • A great skipper that knows the area, the boat and is people frendly
 • A great support during your sailing

yacht skipper 1

Catamaran, sailboat and motorboat rental in Croatia

Available boat models.

Find available catamarans, sailboats, motorboats, gulets and luxury yacht models for your yacht charter vacations in Croatia.

Boat rental croatia

About Boat rental in Croatia: Split, islands of Kornati, Dubrovnik, Zadar, Pula, Trogir and Sibenik.

Our marinas in Croatia

Where are boats are from? Check out a map of starting marinas in Croatia where we can rent you your dream boat

Online boat search

Look for available catamaran, sailboat, motorboat, gulet or luxury yacht.

Last minute boat rentals

Ready to grab your bags and go? Check out our last minute boat rentals.

One Way Yacht charter

Want to embark in one marina and leave the boat in another?

Short term Yacht charter

No time for standard full week boat rental? We might have a solution for you.

Early Boat Booking

Grab the best discounts by booking your boat early. You know how the saying goes? (Early birds...)

About boat rental discounts

Here are some informations about boat rental discounts.

Looking for boat rental in Croatia?

Set sail in paradise: explore croatia with skippercity.com – croatia yacht charter, unforgettable sailing adventures await in croatia.

Croatia, with its turquoise waters, picturesque islands, and charming coastal towns, beckons sailors of all levels. Whether you’re a seasoned skipper seeking independence or a curious first-timer yearning for relaxation, SkipperCity.com unlocks the magic of the Adriatic Sea, crafting dream yacht charters for every desire.

Explore Your Options: A Fleet for Every Preference

At SkipperCity.com, your Croatia yacht charter begins with the perfect vessel. We boast an extensive fleet exceeding 13,000 yachts , catering to diverse preferences and sailing expertise:

 • Catamarans: Experience unparalleled stability and comfort, ideal for families and groups seeking a luxurious and spacious adventure ( Croatia catamaran charter ).
 • Sailboats: Embrace the classic charm and thrill of traditional sailing, perfect for exploring hidden coves and reconnecting with nature ( Croatia sailboat charter ).
 • Motorboats: Discover the coastline at your own pace with our exciting motorboat charters, ideal for those seeking a faster pace and the ability to cover more ground ( Croatia motorboat charter: ).

Tailored Experiences for Every Sailor

We understand that every sailor has unique needs. Choose from three distinct Croatia yacht charter options to personalize your dream adventure:

 • Bareboat Charters: Experienced sailors with valid licenses can embark on an independent adventure and create their own itinerary ( bareboat Croatia charter ).
 • Skippered Charters: Relax and soak in the scenery while a professional skipper handles navigation, ensuring a safe and comfortable journey ( skippered Croatia charter ).
 • Crewed Charters: Indulge in ultimate luxury with a dedicated captain and crew catering to your every need, from gourmet meals to activity planning ( crewed Croatia charter ).

Explore Croatia’s Diverse Regions:

Embark on your adventure from various locations across Croatia, each boasting unique coastal landscapes and hidden gems:

 • Split: Sail from the vibrant city towards Brač, Hvar, and Šolta islands ( Split Croatia yacht charter ).
 • Dubrovnik: Discover the “Pearl of the Adriatic” and explore the Elaphiti Islands ( Dubrovnik Croatia yacht charter ).
 • Šibenik: Navigate the Kornati Islands National Park, a haven for untouched nature ( Šibenik Croatia yacht charter ).
 • Zadar: Explore nearby islands like Ugljan and Pašman, known for natural beauty and traditional fishing villages ( Zadar Croatia yacht charter ).

Hassle-free Booking and Expert Guidance:

Our experienced team is here to guide you every step of the way. We offer:

 • User-friendly website: Search for yachts based on dates, duration, and number of guests.
 • Extensive fleet details: Compare different yacht options and view detailed features and amenities.
 • Personalized assistance: Get expert advice and support throughout the booking process for your Croatia yacht charter .

Beyond the Yacht: Immerse Yourself in Croatia

Your Croatia yacht charter adventure extends beyond the vessel. Explore charming coastal towns, discover hidden coves, savor fresh seafood delicacies onboard or at waterfront restaurants, and create memories that will last a lifetime.

Start Planning Your Dream Today:

Contact SkipperCity.com today and embark on an unforgettable Croatia yacht charter experience. Explore the magic of the Adriatic at your own pace and create memories that will last a lifetime.

yacht skipper 1

Charter Yachts from Split, Trogir, Sibenik, Dubrovnik,...

Sailing and boat rental guides.

 • How to rent a boat in croatia
 • Boat booking procedure
 • Boat take over procedure
 • Yacht charter costs
 • Marinas in Croatia
 • What to take with you on a boat
 • Valid skippers licenses
 • Frequently Asked Questions
 • How sailing works
 • Nautical Charts Croatia
 • Boat pertol stations
 • Sailing areas
 • Sailing is fun
 • Split boat rental
 • Dubrovnik boat rental
 • Sailing holidays in Croatia
 • Šibenik boat rental
 • Trogir boat rental
 • Zadar boat rental
 • Kvarner boat rental
 • Istra boat rental

Who are we and what we do? You can read about it here.

What is our story? How did we start?

We would love to hear from you!

Our partners

We work with many great companies.

Our skippers

We gathered some info from couple of our skippers here.

Client reviews

What our customers have to say about us?

Why would you rent a boat with us? What makes the difference?

Best price guarantee

Yes, we guarantee the best boat rental price in the market.

Booking terms

You can find booking terms and conditions here

Maybe it will help you find what you are looking for.

A bunch of boring data about site owner

 • Frank Magazine
 • Denison History
 • Virtual Tours
 • Alaskan Yachts
 • Azimut Yachts
 • Back Cove Yachts
 • Beneteau Yachts
 • Benetti Superyachts
 • Bertram Yachts
 • Boston Whaler
 • Broward Yachts
 • Buddy Davis Sportfish
 • Burger Yachts
 • Cabo Yachts
 • Carver Motoryachts
 • Center Console
 • Chris-Craft Yachts
 • Cruisers Yachts
 • DeFever Trawlers
 • Dufour Sailboats
 • Fairline Yachts
 • Feadship Yachts
 • Ferretti Yachts
 • Formula Yachts
 • Fountaine Pajot Cats
 • Grady-White
 • Grand Banks Trawlers
 • Hargrave Yachts
 • Hatteras Yachts
 • Hinckley Picnic Boats
 • Horizon Yachts
 • Hydra-Sports
 • Intrepid Boats
 • Jarrett Bay Sportfish
 • Jeanneau Yachts
 • Kadey-Krogen Trawlers
 • Lazzara Yachts
 • Luhrs Sportfish
 • Marlow Yachts
 • Maritimo Yachts
 • Marquis Yachts
 • McKinna Motoryachts
 • Meridian Yachts
 • Midnight Express
 • Mochi Craft
 • Neptunus Motoryachts
 • Nordhavn Trawlers
 • Nordic Tugs
 • Ocean Alexander Yachts
 • Offshore Yachts
 • Oyster Sailing Yachts
 • Pacific Mariner Yachts
 • Palmer Johnson Yachts
 • Pershing Yachts
 • Prestige Yachts
 • Princess Yachts
 • Pursuit Yachts
 • Riva Yachts
 • Riviera Yachts
 • Sabre Downeast
 • San Lorenzo Yachts
 • Sea Ray Boats
 • SeaVee Central Consoles
 • Selene Trawlers
 • Scout Yachts
 • Sunseeker Yachts
 • Tiara Yachts
 • Trinity Superyachts
 • Viking Yachts
 • Westport Yachts

NEW 2024 SKIPPER 38 Boat for Sale

38' skipper-bsk | 2024.

brand-inter-video-ic

 • Yachts for sale
 • motoryachts
 • skipper-bsk
 • New 2024 Skipper 38

Last updated Apr 15, 2024

New 2024 Skipper 38 Boat | 38' Skipper-bsk 2024

Overview of Skipper 38NC:

 • A remarkable powerboat blending cutting-edge research and development with top-quality craftsmanship.
 • Exceptional performance and luxury combined.
 • Ultra-high performance hull with 4 steps for quick planing and thrilling acceleration.
 • Manufactured using the latest technology and premium materials for excellent reliability, performance, and low fuel consumption.

Luxury Features:

 • Luxurious deck with high-end fabrics and bucket-shaped seats for comfort and safety.
 • Ideal size for use as a tender to big yachts.

High-End Fabrics:

 • Luxurious feeling and safety from the combination of high-end fabrics and bucket shape seats.

Colors & Upholstery:

 • Dark Grey Hull (RAL 7021)
 • Carbon Black Orca Tubes
 • Maglia “Arctic” Upholstery
 • Skipper Racing Graphics

Performance & Engines:

 • Bow Thruster
 • Mercury Vessel View Screen
 • Custom Painted Outboard Engines

Electronics:

 • 2x Garmin 8416xsv with Maps, Transducer, & VHF
 • Garmin Rear View Camera

Sun Protection:

 • Fiberglass Hard Top
 • Stern Sun Shade
 • LED Deck, Underwater, & Cockpit lighting
 • LED Bar Headlight

Sound System:

 • JL Audio Upgrade Package

Other Options:

 • Head with Electric Toilet, Glass Sink with Faucet/Shower, Floor Drain, & Waste Tank
 • Wet Bar with Fridge & Sink
 • Second Row Seating
 • Battery Charger with Shore Plug
 • Wireless Phone Charger
 • Ultra Marine Windlass Anchor (Remote Controlled)
 • Carbon Fiber Dashboard
 • Fresh Water Washdown System
 • Electrical Openable Bow Hatch
 • Bow Table with Electric Height Adjustment
 • Stern Table with Electric Height Adjustment
 • Bow Storage
 • Electric Openable Windscreen
 • Solid Teak Floor
 • Toolbox, Air Pump, Ropes & Fenders

Denison Yachting is pleased to assist you in the purchase of this vessel. This boat is centrally listed by POWERBOATS USA.

Denison Yacht Sales offers the details of this yacht in good faith but can’t guarantee the accuracy of this information nor warrant the condition of this boat for sale. This yacht for sale is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal from that yacht market without notice. She is offered as a convenience by this yacht broker to its clients and is not intended to convey direct representation of a specific yacht for sale.

INQUIRE ABOUT NEW 2024 SKIPPER 38

Have questions about this yacht? Fill out the form below and our team of experts will contact you soon.

Your privacy is important to us. Find out how we protect it. Privacy Policy

yacht skipper 1

First-Time Buyer?

Read our guide to learn the process for buying NEW 2024 SKIPPER 38

New 2024 Skipper 38 HIGHLIGHTS

 • Yacht Details: 38' Skipper-bsk 2024
 • Location: Summerland Key, FL
 • Engines: Mercury
 • Last Updated: Apr 15, 2024
 • Maximum Speed: 65.17 kn

New 2024 Skipper 38 additional information

 • Cruising Speed: 47.79 kn
 • Beam: 18' 3''
 • Hull Material: Fiberglass
 • Fuel Tank: 2 x 158|gallon

EXPLORE THIS YACHT

Schedule a Tour of NEW 2024 SKIPPER 38

Contact our team to schedule a private showing.

SIMILAR YACHTS FOR SALE View All

45' beneteau 2006, fort lauderdale, fl, us, 45' sea ray 1996, shelter bay, panama, 45' bertram 2008, miami, fl, us, 45' sea ray 2000, homestead, fl, us, 45' princess 2002, athens, greece, sunset dreams, 45' meridian 2008, st petersburg, fl, us, 45' west bay 1987, delta, bc, canada, other skipper-bsk yachts for sale view all, 2024 skipper 42 twin 600, 41' skipper-bsk 2024, key largo, fl, us, 37' skipper-bsk 2024, jacksonville, fl, us, el dorado, ks, us, 38' skipper-bsk 2024, hollywood, fl, us, stuart, fl, us, miami beach, fl, us, 34' skipper-bsk 2024, sarasota, fl, us, price watch.

Love this yacht? Get notified on price reductions and other related updates.

Our Newsletter

Stay informed on all things yachting, including notable sales, industry updates, events, and boating tips with our newsletters.

motoryachts News

Read the latest motoryachts news and stay up to date on related events.

RELATED SERVICES

yacht skipper 1

LOGIN OR REGISTER

Hi, welcome back.

Login and pick up from where you left off.

Creating an account allows you to save and compare your favorite yachts.

By creating an account you agree to the terms of use and our privacy policy.

Yacht Charter with Skipper | 15 Things You Need to Know

Yacht charter with skipper | the 15 essentials, our guide to hiring a skipper for a yacht charter.

Embarking on booking a yacht charter adventure brings a world of excitement and questions, especially when it involves a skipper. Navigating the role and significance of a skipper is key to a successful journey. From understanding the definition of a skipper to grasping their responsibilities and qualifications, each element plays a crucial role in shaping your experience.

Cost and logistics are central to planning your charter. Delving into the details like skipper fees , route decisions , and crew hiring provides clarity and helps set realistic expectations. Additionally, practical concerns such as feeding the skipper and tipping etiquette are aspects often overlooked yet vital for a smooth sailing experience.

Finally, the more nuanced aspects of yacht chartering, like discussing plans with your skipper in advance and navigating the complexities of charter agreements , reveal the intricate dynamics of this unique travel experience. Dive into each of these facets to unravel the full picture of what it means to charter a yacht with a skipper.

Charter Payment Protection

Insolvency protection, safe payment, muti-currency. lossless forex, low price guarantee, exclusive deals no hidden fees, introduction to skippered yacht charters.

Understanding Skippered Charters.  These charters are increasingly popular for their ease and expert guidance. Skippers are not only highly qualified mariners, but also adept at being sociable or discreet according to guest preferences.

You’ll also learn about some facts you might not have known, like it’s your responsibility to feed your skipper and your Operator or agent only act as “recruiters”, whilst they will bear natural responsibility for finding suitable and qualified skippers, it’s a typically a direct relationship.

Here at SailChecker, we work closely with our clients to help them make arrangements with their skipper that works for them.

Pre-Charter Access and Skipper Selection

Choosing Your Skipper. You get surprisingly little choice over or access to your skipper.  Typically detailed planning discussions won’t be possibile until you arrive at the base.

Whilst this sounds restrictive, it’s actually the most effective and efficient. It will mean that your skipper is not dealing with future client’s and be able to focus on you during your charter. It means that you won’t make planning decisions that are undone by local weather conditions.

The popularity and freelance nature of skippers has lead to high demand and high turnover. Operators will not always be in a position to allocate until the week leading up to your charter.

Here at SailChecker we work hard to understand your specific requirements, not all operators work in the same way, help balance all your requirements to ensure the best possible experience.  

Cost and Duration of Skippered Charters

How much does it Cost to Hire a Skipper? We’ll explore the typical costs and duration of skippered yacht charters, this segment provides crucial budgeting insights for those planning a charter.

SailChecker have independent options and their own skippers to give charterers a wider choice of crew.

Route Planning and Flexibility

Adjusting Sailing Routes: Skippers play a crucial role in route planning. However, pre-arrival planning is often subject to change due to local conditions. This flexibility ensures a comfortable and enjoyable journey, catering to real-time factors like weather and local events.

Role and Responsibilities of the Skipper

Expectations from Your Skipper. We’ll provide a detailed overview of the skipper’s responsibilities, emphasising their commitment to safety, navigation, and guest comfort, while clarifying limits in tasks like cooking and domestic duties.

Skippers are highly skilled professionals, it’s really important to understand what a Skipper will and won’t do for you.

Here at SailChecker, we use our independence to advise on different options and levels of service. 

Understanding the Skipper Hiring Process

Selecting the Right Skipper: Insights into the hiring process of skippers, highlighting how charter operators ensure they select skippers who are not only skilled but also have the right interpersonal qualities.

Here at SailChecker, we know which Operators are recruiting and retaining the best Skippers in their freelance pool.

Interpersonal Skills of the Skipper

Skippers’ Social Skills: Concluding with the importance of a skipper’s ability to be genial, teach, entertain, and also maintain discretion, ensuring guests enjoy their time aboard while feeling comfortable with their presence.

Here at SailChecker, we know how important the right personality is, whether it’s someone who’s great with kids, someone who likes to teach the basics or someone who knows the party spots, we’ll help you refine your choice and create a better and more enjoyable sailing experience.

 • 1. Definition of a Skipper?
 • 2. How much does it cost to hire a Skipper?

3. Who decides the Route?

 • 4. Can We Have the Skipper’s CV and Sailing Resume?

5. Can I Discuss our Plans with the Skipper in Advance?

6. is the route always certain on a skippered charter.

 • 7. Who actually hires the Skipper?
 • 8. What will the Skipper NOT DO on a yacht charter?

9. What will your Skipper ACTUALLY do on a yacht charter?

 • 10. Who feeds a charter skipper?
 • 11. How much Does a Skipper Earn on a Skippered Yacht charter?
 • 12. How much do you tip your Skipper on a yacht charter?
 • 13. Are Skipper’s Qualified?
 • 14. How do you become a Skipper?

15. When Booking a Yacht Charter with a Skipper why can’t we have Open Access to them in Advance?

1. definition of a skipper, how to define the skipper or captain of a boat during a charter.

Let’s start with a formal definition:

Skipper. noun. /ˈskɪpə(r)/ /ˈskɪpər/ ​the captain of a small ship or fishing boat.

You will find the word used worldwide but it is chiefly in use in Europe, especially the UK. In the US and in the Far East, you will see the word interchanged with “captain”, reserved for larger ships in British English. Whichever you choose to use, you are highly unlikely to be misunderstood or even corrected.

In essence, it’s the most senior person on board and in command of the vessel and has some pretty serious obligations under the local laws and the International Regulations for the Prevention of Collision at Sea ( COLREGS ). He or she can, if in international waters, even officiate legally recognised weddings under some circumstances!

In the end, you have to lawfully accept their decisions whilst underway which makes understanding exactly what their responsibilities are when chartering with a skipper (or captain!).

2. How Much Does it Cost to Charter with a Skipper?

Freelance skipper rates for yacht charter.

Chartering with a Skipper. Now that you know you need or want to go chartering with a skipper, how much will it cost to hire one?

Price. In 2024 the most typical price for a chartering with a skipper was between €240 or $240 per day. Whilst advertising rates are per day, it can be difficult to charter for anything short of a week as most skippers are seeking full employment at peak times. The exception is Assisted Sailing .

Assisted Sailing. This is where a skipper joins you for several days at the commencement of your charter. It’s particularly useful if you are a little out of practice, a new sailor, or sailing a bigger boat than you are used to.

How Much Does It Cost to Charter a Yacht. We do recommend you check out our blog How Much Does It Cost to Charter a Yacht  if you would like to piece the whole picture together.

Route Planning for a Yacht Charter

Many charterers are naturally anxious about knowing where they are going and who decides. For some, booking restaurants and other popular attractions along the way is essential.

The route selection is something that cannot ever be guaranteed. There is always a risk the weather plays a small or large part in your decision. Whilst the Skipper has the final say on safety, the primary guest will have a great deal of input into the route. Where there are restaurants that need booking, more than 1 week in advance, your operator will typically reach out to you, in the main, restaurants can be secured during your charter.

SailChecker has a great deal of experience in each location and, as importantly, how each base operates and treats guests. We aim to find what’s a priority for you and match you to the right operator and boat accordingly. 

4. Can We Have the Skipper's CV and Sailing Resume

How much you get to learn about your skipper in advance and can vary and can change at short notice.

On high-end charters, known as Crewed Charters (opens in a new tab), the crew on the boat full-time have resumes and CVs that will be sent to you before booking. On skippered charters, where the boat and skipper are hired separately, skippers more typically come from a pool and for operational reasons, might only be allocated at short notice. This might not always be the case, smaller companies may allocate well in advance and changes are rare.

Planning With Your Crew in Advance is Often Restricted.

Being denied access to your Crew in advance is a common policy from Operators. This ensures that the crew focus entirely on you when you are on charter, and not dealing with communications from charters in the weeks ahead.

In some cases, your  Operator may not know who your skipper is, or leave themselves the ability to move people around at the last minute. This is ‘priced-in’ when compared to Crewed Charters.

SailChecker will always honestly manage expectations about crew access. We are also a team of ex-crew members who can often answer many of the questions without needing to revert to the crew.

Your Planned Route Can Change at Very Short Notice

On many  yacht charter with a skipper,  the route will go exactly as planned and bear a remarkable similarity to the published itinerary by the operator and agent. In other cases, it may differ significantly once the skipper can talk to you and explain the different options available to you.

On top of that, factors like the weather,  sail weeks  (groups of yacht sailing together to party) that might turn idyllic spots into loud music all evening, might mean a tweak to the route without missing out on the a highlight.

The weather is a strong contender to play it’s part too; heading in the direction wind has been coming from for a few days can make the sea uncomfortable to give one example (there are many), but settled later in the week – your skipper will be an expert on keeping you as comfortable as possible. In other words, they won’t know in detail where you will go, only in outline which is always provided in  sailing itineraries  for the area.

7. Who Actually Hires the Skipper?

Freelance skippers are typically are hired directly by the primary guest.

Introduction . This might seem an odd thing to need to know when you’re chartering with a Skipper . But, it can be useful to know as it might not be quite what you were expecting.

Crewed Charter . If you are chartering a boat with a permanent crew , they are almost always salaried or won the boat. If they are employees, they will have contracts with the crewed yacht charter operator. They are very typically a couple who share a cabin which allows cabin space to be maximized for guest use.

Skippered Charter . If you are hiring your skipper separately it’s commonly referred to as a Skippered Charter  (New Window), you are, in essence, adding a skipper to a Bareboat Charter (New Window), like you might add a driver to a hire car.

Key Info . Keep in mind that every crew member will need their own cabin to comply with employment law in most countries. That said, there are lots of exceptions, but it pays not to assume.

Employment Status. When chartering with a skipper in this manner, they will typically be self-employed. The operator will have their own reputation to protect and will always try and work with the best they can find, yet they won’t always be directly responsible.

8. What Will Your Skipper NOT DO on a yacht charter?

Freelance skippers are skilled mariners and won't deal with every aspect of you charter..

Knowing exactly what to expect of your skipper when chartering is key to a stress-free charter from the outset avoiding any misunderstandings. It’s also the most challenging question to answer, as no two operate in exactly the same way, and it can even vary from skipper to skipper even when working for the same operator! All in all, this makes it even more important to know where the lines are and to get your agent’s support. Here at SailChecker, we take this part of organising your charter seriously.

Here is a list of SEVEN things you will typically find your Skipper is unlikely to do as part of your agreement:

 • Pay your deposit. Most boats have a non-refundable element to the deposit. As a charterer, it may come as a surprise to know that in many cases, you are still responsible to the operator and the skipper is responsible to you. If some damage is caused through some extraordinary event, say a surge in water, that the skipper could not have ordinarily made provision for, then the liability falls to the charterer, not the skipper. If the skipper damages the boat, say during docking, he will almost certainly cover that cost and many are insured, yet do not take that for granted.
 • Cook . Ok. So there are many great skipper cooks out there, yet it cannot be an expectation. It’s not even possible to demand one, it’s something you might be able to influence through your agent, so if it’s important to you, make it known at the start.
 • Serve Drinks or Meals. On the contrary, it’s actually your duty to ensure he is “fed and watered”. This need not be in the style you are feeding yourselves, although it is quite rare to discriminate, yet so long as you discharge your responsibility, the skipper will be more than happy.
 • Sail If Unsafe. No matter your crews’ experience, the decision to sail will always lie with the skipper. This can even be at a difficult time in the charter, yet the skipper will always put the safety of the crew and boat before any practical considerations.
 • Wash Up! Skippers will always tidy up after themselves if they are preparing their own food for instance, but they will not discharge any domestic duties whilst on board. They take more practical measures, such as stowing garbage, but it will be your responsibility to dispose of it ashore.
 • Late Runs Ashore. The way you will get ashore for land-based activities is via the tender. During the day this will often by the Skipper or other crew. Yet in the evening, they will not stay awake to run guests back the yacht after a certain time.
 • Provisioning . Your skipper will not do any provisioning. YOu will need to hire a chef or a hostess if you need this doing for you. Many good agents will help you do your initial provisioning remotely so that it is delivered to you on your first day without the requirement to go to the local supermarket.
 • Work All Hours. Your skipper will work hard during your charter and will always be on duty if you are underway. Not always on watch in some exceptional circumstances such as a night sail. Whilst when chartering with a skipper, they will always be available for advice and so on at the dock or at a mooring, their duties are considerably curtailed. Typically a skipper should not be working more than 8 hours a day.
 • Pre-Charter Support. Charters are pretty intensive for crew ensuring you have the very best time. The last thing you want on your charter is the crew being inattentive because they are dealing with questions from guests of upcoming charters. For that reason, most operators protect their crew by dealing with your questions and pre-charter support up until much closer to the day, if not the day of your charter.
 • Teach you to Sail. This is a strange one. This appears in what skippers won’t do and will do. I am yet to meet a skipper who doesn’t love teaching, yet willing students are difficult to find. I once encountered excitable students, only to find their interest wained when I asked them to learn the basic knots! For that reason, some Skipper’s will shy away from any formal teaching that’s not formalised in a syllabus.

A Look at all the Things you Can Expect from your Skipper

So now we have learnt a few things your host won’t do when chartering with a skipper , let’s focus on what you can expect from them.

Here’s our list of what you can expect when chartering with a skipper :

 • Meet and Greet . Expect your Skipper there when you arrive. If you are early, he might have some other duties to perform for the previous client before attending to you. As you can see, not much time off in this game.
 • Handover/TakeOver. Your skipper will do this on your behalf. It needs to be emphasised, this is typically on your behalf. As the charterer, the liability for the skipper and his actions ultimately rests with you. You can choose to be present or trust your skipper.
 • Planning . Whether you’re the type of person to have your trip planned with military precision, or the type to trust in your skipper, the wind, sea and weather might have their own ideas. This is very much part of sailing and the vast majority of trips exceed the client’s expectations because the Skipper, having learnt your preferences and experience levels, is so expertly able to direct you on what will suit your crew.
 • Host . Whilst it’s only your duty to ensure your skipper is fed, the skipper can often make a great dinner guest on abord and ashore. Much depends on your preferences and how the relationship develops, yet you will find most Skippers are the “hosts with the most”. Sit back and enjoy their stories.
 • Teach Sailing. If you are reading sequentially, this completely contradicts something I wrote in the last segment. It is possible to get teaching skippers outside of a syllabus so that you have some control over the route and what you do (unlike t a formal course). It will rarely lead to a formal qualification, but it will help immeasurably if you’re looking to do won in the future. Here at SailChecker we often go the extra yard to match the right skipper with the right crew to ensure you get the best possible experience.
 • Cook . Another contradiction! You certainly can’t expect them to cook for you, yet so many have great skills you might want to take advantage of if offered.
 • Tour Guide. Your skipper is likely to be very familiar with the area, and language, you should expect them to be willing and able to help with that.
 • Purser . Sometimes the skipper will ask you for a sum of money to cover incidental expenditure. It really helps the crew look after you paying for mooring, fuel, etc. without having to come to you each time. You will always receive a full break down and any unspent APA is returned. What is an APA? Read our comprehensive APA guide.

Ask us a Question About the Top Party Islands

Why people choose us, this is video.

Award Winning Best Yacht Charter Company

Winners of the Best Yacht Charter Holiday Company 2019 in the The 3rd UK Enterprise Awards.

Every Boat, Every Location Insured Professional Fleets

We help you decide from every boat based on 20 essential criteria.

Low Price Guarantee Exclusive Deals. No Hidden Fees.

We lead through our service, yet never beaten on price.

Request More Information

Got a question about Yacht Charter or Sailing?

10. Who feeds the Skipper on a Skippered Charter?

You are responsible for feeding your skipper throughout the charter.

Responsibility. It’s a clear obligation for the charterer to ensure the skipper is properly provisioned for.

Provisioning on Board . How to provision for your Skipper is a matter of discretion and a decision you can amend as you see fit without upsetting your skipper. They will be more than happy preparing meals from food you have bought for them or to eat your meals whilst about (this is the most common).

Provisioning Ashore . In this case, it might be the Skipper who would prefer to eat alone on the boat to do some work or attend to other matters. If this is the case, you can simply leave some provisions to use, or provide an allowance.

Summary. In the end, chartering with a skipper and feeding them is not an exact science. You should not be afraid of making your own plan so long as they are catered for.

11. How Much Does a Skipper Earn on a Yacht Charter?

Skippers on Skippered Charters will typically keep all of the fee you pay them. This is a little higher than the salaried guys who are get paid whether they are on charter or not and who typically get bigger tips.

Some skippers that are retained by the operators lose a percentage, typically 15-20% for their compensation.

A skipper on a superyacht would get around $5,000 upwards per month dependant on the size of the boat and their experience (plus tips that tend to be bigger than on mid-range charters.)

12. How Much do you Tip your Stewardess on a Yacht Charter

Tips are always welcome and always at your discretion: they do vary from region to region.

How much you tip when chartering with a skipper can depend on a few factors; the price of the charter, location, number of crew, etc. Tips are generally higher in the Caribbean and North America due to the tipping culture.

The  Mediterranean Yacht Brokers Association (MYBA)  has suggested tipping guidelines, the general rule is to tip  between 10% and 15% of your weekly charter fee , excluding running expenses and taxes.

That seems about right to us although we do see more.

13. Are Skippers Qualified?

A brief insight into the qualification your skipper is likely to hold.

You’d hope that your skipper was qualified, but that largely depends on where you are sailing, possibly not. In the vast majority of cases, outside of the Caribbean, it will be a yes. In Europe, it will vary from a good qualification to a commercial endorsement.

Here at SailChecker, we have our own commercial endorsed skippers that travel out with our clients who want that reassurance. We do not knowingly charter with any operators not using qualified skippers.

14. How Do You Become a Skipper?

Thinking about being your own or professional skipper.

This is a complex question, there are many recognised schemes around the world and 100’s of training providers. It largely depends on what you want to use your qualification for and what do you want to leave open in the future.

If you care only about chartering and will only sail in these cruising areas then you should read our blog on the International Certificate of Competence (ICC) (New Window).

If you have further ambitions as a professional charter, flotilla, or delivery skipper, then you will find some m, more information here .

More on the Rationale Behind Withholding Skipper's Details

Having paid not an inconsiderable amount of money for the services of a person so central to your sailing holiday, it is inevitable you are going to want to know as much as possible about them. The reason why that might not happen is mostly answered above: In the end, a series of email exchanges will not get you much further forward, you are unlikely to detect the character flaws that the operator has not already been aware of. If you have a request like a yacht charter with a skipper who is:

 • Good with children
 • Enjoys teaching
 • Is good company
 • Is unobtrusive when not needed

Are all matters your operator will take into consideration when

Any Last Questions on Chartering with a Skipper

Are you considering chartering with a Skipper?

Give us a Call or Send us an Email.

We’re here to help., +44 8000988118, +1 8443351306, +30 8008481290, +61 730678907.

Christopher Lait

Leave a Comment Cancel reply

Founder Member IFCYA

Founder Member IFCYA

Yacht Charter & Sailing.

Yacht Racing for Dummies – What Happened Next – Part 1

Start typing and press Enter to search

yacht skipper 1

 • Open search box

yacht skipper 1

A comprehensive guide to hiring the perfect yacht skipper

Essential skills, platforms to look at, and expert hiring advice. Dive into our comprehensive guide with a vetting checklist for your yacht's skipper.

Yachting evokes images of boundless freedom, where azure waters meet endless horizons, and luxury joins the primal allure of the sea. But beneath this dance of opulence and open waters, there's an art and science that ensures every voyage is seamless. The maestro? The yacht skipper. Sometimes, the boat owner assumes this pivotal role, while others may opt for hiring a professional crew.

In this article, we'll journey through the multifaceted role of a skipper, exploring the breadth of their responsibilities from navigation to guest relations. We'll guide you through the avenues available to find the right candidate, the crucial skills to look for, the intricacies of the hiring process, and a comprehensive checklist to assist you every step of the way.

Yacht crew recruitment: what is the skipper’s role?

On a motor yacht , crew configurations often reflect the owner's specific needs and desires. Some opt for a comprehensive setup, bringing roles such as the Chief Steward or Stewardess for tailored guest experiences, a dedicated Chef for gourmet dining, and, on larger yachts, a Purser for administrative oversight aboard. Conversely, others might prefer a streamlined team, focusing on only the essentials like a Chief Engineer for technical needs and a Deckhand for general upkeep. Yet, regardless of how expansive or minimalistic the crew setup is, central to all these configurations is the Skipper.

yacht skipper 1

Countries like Malta, Bermuda, and the Bahamas allow skippers to officiate weddings on board, turning maritime journeys into romantic celebrations.

Where to find a yacht skipper?

The good news is you're never short of options. Whether guided by trusted endorsements, budget constraints, or a thirst for discovery, the horizon is dotted with promising leads. Here's where you might strike gold on your quest:

Key skills to look for in a powerboat skipper

When evaluating potential skippers, it's easy to hone in on obvious attributes: vast sea hours, proficiency in navigation, and a commanding presence. While these traits are undoubtedly crucial, delving deeper might reveal other essential yet overlooked competencies. How often do we consider a skipper's adaptability in unforeseen scenarios? Or their capacity to foster crew cohesion? What about their finesse in guest relations?

To simplify this, we've categorized the critical skills into six distinct areas, providing a more transparent lens through which to assess potential candidates.

a couple on the deck of a sailing yacht with a view of the sea

Destinations

Lightbox Image

Yacht & Skipper Luxury Sailing Week

Make memories that last a lifetime aboard our luxury, week-long skippered sailing holidays in Croatia, Greece & Montenegro.

Destination

Why to choose us

It’s time to sit back, relax and sail. We handle all the details so that you can focus on enjoying your crew’s company and soaking up the sun and sea.

Fully-skippered yacht

7-nights aboard your private Catamaran or Monohull with your very own skipper.

Stress-free holiday

Our experts plan everything so you can just show up ready to have fun.

Tailored services

Adjust your route, hire a nanny or chef, and choose your own food package.

Memorable destinations

Sail and explore the Mediterranean’s best islands with our tailored itineraries.

Explore Our Routes

For one week, one of our yachts becomes your home away from home. Your skipper will sail you between islands and secret coves while you sit back relax and enjoy

Dubrovnik

1 Itinerary

Split

Choose the perfect boat for your crew

We have reserved the best, newest yachts from our fleet for your trip. Whether you choose the thrill of a sporty Monohull or the luxury of a Catamaran, your yacht is sure to be the perfect backdrop for your week at sea.

Monohulls - classic, nimble yachts decked-out in comfort

Catamaran - spacious, luxurious yachts for those who like to travel in style

We are responsible for the best week of your life

Our team, back office, skippers and guest managers are locals, all in love with their countries. The entire team has knowledge that allows them to provide a unique experience.

Vincent Radonic

Vincent Radonic

Director & Founder

I want people to feel like they have never before when taking a vacation.

Ante Zivkovic

Ante Zivkovic

My mission is to provide services of superior quality and value that improve the way people view sailing holidays.

Sandra Krstulovic

Sandra Krstulovic

Head Booking Manager

I am dedicated to providing the highest quality of Customer Service delivered with a sense of warmth and friendliness.

From our Social

Social Network Images

Get in touch

Work hours ( Sydney Time )

Monday-Friday: 6am - 4am

Saturday: 6pm - 11pm

Sunday: Closed

Work hours ( Perth Time )

Monday-Friday: 3pm - 1am

Saturday: 3pm - 8pm

ABTOT image

Member 5491

We have provided financial bonds which guarantee that your money is totally safe with SailWeek Ltd.

Sustainable tourism

SailWeek believes in sustainable tourism. Our mission is to keep positive impact on the environment, society and traditional way of life. During our sails we use eco-friendly products and try to do minimum impact to the marine wildlife. We live from the sea. Let’s give something back!

Copyright © 2022 SailWeek Ltd. Travel advice from www.gov.uk/foreign-travel-advice

Orcas have sunk another vessel off the European coast. Why won't they stop ramming boats?

Ocean Race

The orcas are at it again: for the seventh time in four years, a pod of whales has sunk a boat after ramming it in Moroccan waters off the Strait of Gibraltar. 

The 15 metre-long yacht Alborán Cognac, which carried two people, encountered the highly social apex predators at 9am local time on Sunday, Spain's maritime rescue service said.

The passengers reported feeling sudden blows to the hull and rudder before water started to seep into the sailboat. It is not known how many orcas were involved.

After alerting rescue services, a nearby oil tanker took them onboard and carried them to Gibraltar, a British overseas territory on Spain's southern coast.

Nothing could be done to save the sailboat, which drifted and eventually sank. 

It's the latest incident in what has become a trend of hundreds of interactions between orcas and boats since the "disruptive behaviour" was first reported in the region in May 2020. 

The origin of this new behaviour has baffled scientists, though the leading theory suggests this "social fad" began as a playful manifestation of the whales' curiosity.

Where have orcas interacted with boats?

The latest data from the Atlantic Orca Working Group (GTOA), an organisation that contributes to the animals' conservation and management, shows that there have been at least 673 interactions since 2020. 

GTOA defines interactions as instances when orcas react to the presence of approaching boats with or without physical contact. 

The map below shows the highest numbers of encounters from April to May 2024 took place off Spain's southern coast in the Strait of Gibraltar (red zones), with some lesser activity in surrounding areas (yellow zones). 

Orca encounters

A 2022 peer-reviewed study published in the Marine Mammal Science journal found the orcas in these areas preferred interacting with sailboats — both monohulls (72 per cent) and catamarans (14 per cent) — with an average length of 12 metres.

A clear pattern emerged of orcas striking their rudders, while sometimes also scraping the hulls with their teeth. Such attacks often snapped the rudder, leaving the boat unable to navigate.

"The animals bumped, pushed and turned the boats," the authors of the report said. 

Adding this week's encounter, there have been seven reported cases of orcas damaging a boat so badly that it has sunk, though the people onboard were rescued safely each time.

In June 2023, a run-in with the giant mammals in the Strait of Gibraltar forced the crew competing in The Ocean Race to drop its sails and raise a clatter in an attempt to scare the approaching orcas off. 

No-one was injured, but Team JAJO skipper Jelmer van Beek said that it had been a "scary moment".

"Three orcas came straight at us and started hitting the rudders," he said.

"Impressive to see the orcas, beautiful animals, but also a dangerous moment for us as a team ... Luckily, after a few attacks, they went away."

After analysing 179 videos and photos of these types of interactions, which lasted on average 40 minutes, researchers concluded there was no reason to classify the events as intentionally hostile behaviour.

"The behaviour of orcas when interacting with boats is not identified as aggressive," they said.

"One of their main motivations has been identified as competition with boats for speed."

Still, the researchers of the study admitted they were not sure what triggered the novel behaviour in 2020.

"We are not yet certain what the origin of these interactions is, but it is still suspected that it could be a curious and playful behaviour," they wrote.

"[The behaviour] could be self-induced, or on the other hand it could be a behaviour induced by an aversive incident and therefore a precautionary behaviour."

Are the same orcas responsible for these incidents?

Out of around 49 orcas living in the Strait of Gibraltar, GTOA researchers found a total of 15 whales  from at least three different communities participated in the unusual interactions with boats between 2020 and 2022.

Most of those that engaged with greater intensity were juveniles, though it's unclear if others have since joined the group.

These giant mammals, which belong to the dolphin family, can measure up to eight metres and weigh up to six tonnes as adults.

The director of the Orca Behaviour Institute, Monika Wieland Shields, has said there is no evidence to prove the theory these whales were seeking vengeance against humans for a past trauma.

"While I'm sure it feels like an attack for the people on board, for the whales themselves, it really looks more like play behaviour," she said.

"There's something intriguing or entertaining to them about this [boat rudder] mechanism and they're just showing a lot of curiosity about it."

Ms Wieland said it's likely this new behaviour spread through the population as a kind of "social fad".

"Orcas are highly intelligent, very social animals, and with that comes a tendency to be curious about and explore your environment," she said.

"One thing that we see are these kind of fad behaviours that will appear in a certain population.

"One whale discovers something, they find it entertaining or interesting, or fun — it's some type of game. And then they will teach that to other members of their family group."

Are orcas dangerous to humans?

While orcas have earned their fearsome reputation for preying on other marine animals, there is no record of them killing humans in the wild. 

In captivity, orcas have killed four people since the 1990s, though it's unclear whether the deaths were accidental or deliberate attempts to cause harm.  

Ms Shields said she was worried the recent interactions between orcas and boats would skew people's perceptions of these mammals.

"I am concerned that people are going to react with fear, potentially injure or shoot at some of these whales," Ms Shields said.

"We really need to educate boaters about the best things that they can do to make themselves less attractive to the whales and the best case scenario would be the whales lose interest in this and move onto something less destructive."

Spain's Transport Ministry advises that whenever boats observe any changes in the behaviour of orcas — such as in their direction or speed — they should leave the area as soon as possible and avoid further disturbance to the animals.

The ministry also states every interaction between a ship and an orca must be reported to authorities.

 • X (formerly Twitter)

Related Stories

Orcas surround and nudge racing yacht off spanish coast.

An orca moves along a rudder of the a team competing in a Spanish boat race.

Pod of orcas rams sail boat off the Spanish coast, the latest in dozens of attacks on vessels recorded this year

Two Type C orcas in Bass Straight.

 • Human Interest
 • Mammals - Whales
 • Maritime Accidents and Incidents
 • Election 2024
 • Entertainment
 • Newsletters
 • Photography
 • Personal Finance
 • AP Investigations
 • AP Buyline Personal Finance
 • AP Buyline Shopping
 • Press Releases
 • Israel-Hamas War
 • Russia-Ukraine War
 • Global elections
 • Asia Pacific
 • Latin America
 • Middle East
 • Election Results
 • Delegate Tracker
 • AP & Elections
 • Auto Racing
 • 2024 Paris Olympic Games
 • Movie reviews
 • Book reviews
 • Personal finance
 • Financial Markets
 • Business Highlights
 • Financial wellness
 • Artificial Intelligence
 • Social Media

Boat collision in Canada leaves 3 dead and 5 injured, Ontario police say

 • Copy Link copied

KINGSTON, Ontario (AP) — A speed boat and a fishing boat collided on a lake north of Kingston, Ontario killing three people and injuring five others, Canadian police said.

Ontario Provincial Police said the crash happened at around 9:30 p.m. local time Saturday night in the Bucks Bay area of Bobs Lake.

Two women ages 21 and 22 and a 23-year-old man were pronounced dead at the scene, they said.

Five others between the ages of 21 and 44 were transported to a local hospital with a range of injuries.

Police say one boat was described as an open bow fishing style boat and the other as a speed boat.

OPP spokesman Bill Dickson said an investigation was underway but did not provide further details.

yacht skipper 1

yacht skipper 1

Killer whales learn to sink yachts off Gibraltar

A vengeful killer whale called Gladis is teaching gangs of orcas to attack yachts around Gibraltar, and has already struck three boats - sinking two of them.

It may read like something out of Moby Dick, but in this case the truth is stranger than fiction.

Researchers believe that a female orca called White Gladis is seeking revenge after being traumatised by a collision with a boat, or being trapped in illegal fishing nets.

Her attacks are now being copied by the rest of the nearby killer whale population, which has learnt how to ram vessels from their ringleader.

The matriarch is tutoring younger whales in the art of sinking boats; raising the prospect of future generations continuing the war on humans for years.

On May 2, six of the apex predators slammed into the hull of a Bavaria 46 yacht, which was sailing in the Strait of Gibraltar, near Tangier in Morocco.

The hour-long attack left Cambridge couple Janet Morris, 58, a business consultant, and Stephen Bidwell, 58,  a photographer, who were on board for a sailing course, in awe.

The couple were below deck, when the cry of “orcas!” went up.

“It’s an experience I will never forget,” Mr Bidwell told the Telegraph.

“I kept reminding myself we had a 22-ton boat made of steel, but seeing three of them coming at once, quickly and at pace with their fins out of the water was daunting.”

"I couldn't believe it when I saw them," said Ms Morris, 58, “We were sitting ducks.”

“A clearly larger matriarch was definitely around and was almost supervising,” Mr Bidwell told the Telegraph before conceding he could have come face to face with White Gladis herself.

“The experience left us in awe of nature and her power”.

Skipper Greg Blackburn, from Leeds, was already dealing with “heavy weather" of 25-30 knot winds and a rolling swell of six to 10 feet when the whales hit his rudder with two large blows.

He said. “I thought 'oh dear' when I saw them. After reading reports and knowing what has been going on, I just thought we were in for a ride now."

The skipper dropped the main sail and tried to make the boat “as boring as possible”.

The whales eventually lost interest, but not before causing extensive damage worth thousands of pounds, leaving the boat to limp back to port.

Mr Bidwell and Ms Morris are going back to the Straits of Gibraltar again in just two weeks to recoup the missed sailing hours, rather than an Ahab-style quest to face Gladis again.

The attack in the Straits, a vital travel route to reach the Mediterranean from Gibraltar, followed a similar incident in November last year off the coast of Portugal.

The French-crewed vessel sank off the port of Viana do Castelo after orcas "cracked" its hull and it took on water.

A pod of three orcas attacked and sank a third sailboat, piercing its rudder, off the coast of Spain, just two days after Mr Bidwell’s brush with the bully whales.

Werner Schaufelberger, the captain, said he saw the two smaller whales imitating the ramming tactic of the largest orca.

“The little ones shook the rudder at the back while the big one repeatedly backed up and rammed the ship with full force from the side," he told Yacht, a German publication.

“The two little orcas observed the bigger one's technique and – with a slight run-up – they, too, slammed into the boat."

Spanish coast guards rescued the crew of the stricken vessel but the boat sank at the port entrance of Barbate after it was towed to shore.

"That traumatised orca is the one that started this behaviour of physical contact with the boat," said Alfredo López Fernandez, a biologist at the University of Aveiro in Portugal and representative of the Atlantic Orca working group.

This "critical moment of agony" made Gladis aggressive towards boats, and that aggressive behaviour is now being copied by other orcas, he told LiveScience.

Orcas are social animals and can learn from each other. David Attenborough’s Frozen Planet II captured footage of orcas working together to cause waves to knock seals off icebergs and into the water,

Other theories are that the whales are exhibiting territorial, defensive, or play behaviour.

The first reports of aggressive orcas off the Iberian coast began in May 2020. In September of that year, Spanish authorities banned boats from setting sail from the country's northwestern tip after 29 orca attacks were registered.

The assaults have become increasingly frequent. The orcas approach from the stern and hit the rudder before losing interest once they have stopped the boat.

Sign up to the Front Page newsletter for free: Your essential guide to the day's agenda from The Telegraph - direct to your inbox seven days a week.

Killer whales attack a sailing boat off the coast of Morocco - Stephen Bidwell / SWNS

Zululand Observer

Missing Sodwana Bay skipper: Accused to appear in court

Ferdie visser to appear in court in connection with missing sodwana bay skipper john 'matambu' dercksen.

yacht skipper 1

Ferdie Visser, the man arrested in connection with the disappearance of Sodwana Bay skipper John ‘Matambu’ Dercksen, is set to make another court appearance today (Tuesday).

He is set to appear at Manguzi Magistrate’s Court on the original charges of fraud and theft, and an added charge of murder.

ALSO READ: Missing Sodwana Bay charter boat found, no trace of skipper

Matambu’s family and friends will fill the docks as proceedings get under way.

The well-known Sodwana Bay skipper went missing after taking Visser on a charter boat trip on Saturday, 17 March.

After messaging his partner at about 11.30am that day, he has not been seen or heard from since.

A massive manhunt involving the Hawks and Interpol was launched after word got out that Ferdie Visser, the man who chartered the vessel Magnum Too, had made his way across the border into Mozambique.

He was apprehended by Mozambican authorities a week after the disappearance, was extradited to South Africa and has been in custody since.

HAVE YOUR SAY

Like our  Facebook page    and follow us on  Twitter.

For news straight to your phone invite us:

WhatsApp – 060 784 2695

Instagram –  zululand_observer

yacht skipper 1

IMAGES

 1. Learn to be a yacht Skipper

  yacht skipper 1

 2. Yachturlaub mit Skipper

  yacht skipper 1

 3. Luxury yacht: Skipper rescued after South Head capsize

  yacht skipper 1

 4. What is a Skipper & How to Become A Yacht Skipper

  yacht skipper 1

 5. What Makes A Good Skipper?

  yacht skipper 1

 6. skipper faqs Archives

  yacht skipper 1

VIDEO

 1. Yacht Skipper Sailing

COMMENTS

 1. Yachtskipperbevis

  Du opnår yachtskipper af 1. grad ved at bestå prøven til yachtskipper af 1. grad. Derudover er der krav om enten: 6 måneders fartstid i fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter, som yachtskipper af 3. grad, eller. 6 måneders fartstid i fritidsfartøjer mellem 10 og 15 meter, samt fundet egnet ved en realkompetencevurdering hos en godkendt ...

 2. Yachtskipper 1 FRA kr. 1.695,- DANSK BÅDSKOLE

  Yachtskipper 1 online kursus. Gennem Dansk Bådskole har du også mulighed for at uddanne dig til yachtskipper af 1. grad gennem vores online kurser. Det betyder, at du nemt og bekvemt kan tage kurset fra hjemmet — eller hvor der nu er internetdækning. Kurset er udarbejdet som et selvstudie, hvor du læser pensum på dine egne præmisser.

 3. Yachtskipper 1

  Yachtskipper 1 er et kursus, hvor krav og pensum er fastlagt af den danske stat. Kurset er en fortsættelse af Yachtskipper 3, hvor viden og færdigheder udbygges og bruges i praksis til udarbejdelse af sejlplan for en oceansejlads. Pensum fra Yachtskipper 3 udbygges med tidevand, ocean meteorologi, storcirkelsejlads, sejladsplanlægning af ...

 4. Bliv Yachtskipper 1 online

  Normalvis ligger prisen imellem 1750 - 2000 kr. for et selvstudie og 4500 - 6000 kr. for fysisk undervisning. Hos os er det kun muligt at tage certifikatet som selvstudie og det koster: Kurset koster 1.750 kr. uden prøvegebyr (950kr.). Alle bør påregne at købe egne søkort (ca. 750 kr.) og Yachtskipper bogen (ca. 800 kr.)

 5. Yachtskipper 1

  Yachtskippereksamen af 1. grad afsluttes på én gang i alle fag med en mundtlig prøve. Til prøven medbringes en tværfaglig projektopgave udarbejdet af prøvetageren omhandlende en oceansejlads. Den skal som minimum omfatte sejladsplanlægning, navigatoriske observationer, ombordtagning/flytning af vægte med deraf følgende ...

 6. How to become a qualified yacht skipper, RYA training center

  Taking everything you have learned in the first two courses, this turns you into a responsible skipper. You will learn to handle the boat, bringing it into port, directing your crew to ensure everyone is safe and comfortable. Call 0208 324 3118 Email [email protected].

 7. Skippering a boat for the first time: steps to success

  You will need to cover the cost of the boat, together with mooring and fuel, and then decide whether to include food, meals out, and drinks. I find that the simplest option is to share all the costs equally, and the first step is to prepare a rough budget so people have an idea of how much the trip is going to cost.

 8. What is a Skipper & How to Become A Yacht Skipper

  A skipper is a person who has command of a boat or watercraft and is more or less equivalent to a captain in charge of a ship. The skipper may or may not be the owner of the boat. There are a number of types of different roles including flotilla, charter and delivery skippers.

 9. Yachtskipper: Overblik

  Yachtskipperuddannelserne udgør en teoretisk overbygning til duelighedsbeviset. Yachtskipperuddannelsen består af to delprøver Yachtskipper af 3. grad (Y3) og Yachtskipper af 1. grad (Y1). For at yachtskipperuddannelsen er gældende, kræves det at man efterfølgende får et sønæringsbevis, som udstedes af Søfartsstyrelsen.

 10. Bliv yachtskipper af 1. grad

  Holdliste nederst på siden. Maks. 6 kursister. Uddannelsen til yachtskipper af 1. grad har til formål at kvalificere den studerende til at føre fritidsfartøj på alle have. Sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad giver ret til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, i fart på alle have.

 11. Skipper-bsk boats for sale

  Some of the best-known Skipper-BSK models currently listed include: 34NC, 42, 42NC, 38 and 38NC. Skipper-BSK models are available through yacht brokers, dealers, and brokerages on YachtWorld. The listings encompass a range of years, starting from 2020 models up to 2024. Find Skipper-bsk boats for sale in your area & across the world on YachtWorld.

 12. International Yacht and Maritime Training

  IYT operates more boating courses with more government approvals through more schools, in more countries and in more languages than any other boating organization in the world. We are proudly ISO 9001:2015 approved. International Yacht Training Worldwide is the global leader in International Certificate of Competence, Superyacht Crew training ...

 13. Discover the Essence of Skippering: A Comprehensive Guide to Boat

  The term "skipper" holds a prominent place in the world of boating and sailing, representing the individual tasked with the operation, navigation, and overall management of a vessel.Whether it's a small boat, a luxurious yacht, or a sailing dinghy, the skipper plays a crucial role in ensuring the safety and smooth functioning of the maritime journey.

 14. How to be a good skipper

  A good skipper will prevent boredom and apathy by agreeing daily routine maintenance tasks and helping to develop projects that improve the yacht and teach useful skills on board. A good skipper ...

 15. Skipper Profiles

  The package includes the skipper, skipper provisioning (food and drink), and Wi-Fi. Skippers will have a dedicated yacht and a fixed interior cabin. Each of our skippers has a unique background and range of experiences. Hailing from all corners of the globe, many skippers are also multi-lingual. All of our professional skippers are carefully ...

 16. Skippered Yacht Charters

  Yachts available are Moorings 4500L sailing catamaran or the Moorings 5000 sailing catamaran in BVI. Price includes the yacht, skipper hire, skipper's food and drink, and complementary Wi-Fi. Find out more what's included here. Visit our FAQs page to find out more about skippered charters. Book through the skippered option on the BVI page ...

 17. Inshore Skipper 1 Course

  The Inshore Skipper 1 Course. This is an introduction to Navigation and Seamanship Course and is available at our ISSA Sailing Schools in Thailand, Malaysia and the Phillipines. Students must be able to sail before enrolling on this course, as there is only time to teach the course core subject material. The Inshore Skipper 1, is a basic entry ...

 18. Skipper on a Yacht

  In the case of a fully crewed yacht, the responsibilities of the skipper include making sure the crew understand and carry out their roles and duties. The skipper is expected to maintain proper coordination among the crew. To sum up, the tasks and responsibilities of a skipper are both technical and interpersonal.

 19. Croatia Yacht Charter: Skippered, Bareboat & Crewed ️ ️

  Croatia's stunning coastline is a sailor's paradise, and our yacht charter and boat rental services with a skipper ensure you experience it in style. Our expert skippers know the waters like the back of their hand, guiding you to the most breathtaking spots while you relax and enjoy the journey. Whether you're looking for a romantic escape, a ...

 20. New 2024 Skipper 38 Yacht for Sale

  She is offered as a convenience by this yacht broker to its clients and is not intended to convey direct representation of a specific yacht for sale. New 2024 Skipper 38 Yacht for Sale is a 38 superyacht built by Skipper-bsk in 2024. Currently she is located in Summerland Key and awaiting her new owners.

 21. Yacht Charter with Skipper

  Price. In 2024 the most typical price for a chartering with a skipper was between €240 or $240 per day. Whilst advertising rates are per day, it can be difficult to charter for anything short of a week as most skippers are seeking full employment at peak times. The exception is Assisted Sailing. Assisted Sailing.

 22. Find a skipper for your yacht: a step-by-step guide

  A skipper's responsibilities on a motorboat. The skipper's mandate transcends into several domains, such as: Navigation: as the primary navigator, the skipper is responsible for charting the course, considering factors like weather, tides, and potential hazards.. Safety: the skipper ensures compliance with all maritime laws and regulations.They conduct regular safety drills and are ...

 23. Sail Week

  Choose the perfect boat for your crew. We have reserved the best, newest yachts from our fleet for your trip. Whether you choose the thrill of a sporty Monohull or the luxury of a Catamaran, your yacht is sure to be the perfect backdrop for your week at sea. Monohulls - classic, nimble yachts decked-out in comfort.

 24. Orcas have sunk another boat off European coast. Baffled scientists

  A group of at least 15 orcas off the coast of Spain have sunk seven boats over the past four years. The origin of this new behaviour has baffled scientists, though the leading theory suggests they ...

 25. South China Sea: Filipino activists, fishermen sail in 100-boat

  Updated 7:41 AM PDT, May 15, 2024. MANILA, Philippines (AP) — Chinese coast guard ships shadowed a group of Filipino activists and fishermen sailing on wooden boats toward a disputed shoal in the South China Sea which Beijing has fiercely guarded from what it regards as intruders. The Philippine coast guard deployed three patrol ships and a ...

 26. Boat collision in Canada leaves 3 dead and 5 injured, Ontario police

  KINGSTON, Ontario (AP) — A speed boat and a fishing boat collided on a lake north of Kingston, Ontario killing three people and injuring five others, Canadian police said. Ontario Provincial Police said the crash happened at around 9:30 p.m. local time Saturday night in the Bucks Bay area of Bobs Lake. Two women ages 21 and 22 and a 23-year ...

 27. Killer whales learn to sink yachts off Gibraltar

  Skipper Greg Blackburn, from Leeds, was already dealing with "heavy weather" of 25-30 knot winds and a rolling swell of six to 10 feet when the whales hit his rudder with two large blows ...

 28. Why You Need a Boat Rental With a Skipper

  The skipper on a chartered yacht will have the skills, training, experience, and license required to legally and safely captain the boat (or flotilla, in the case of a group sailing holiday ). In that capacity, here's a look at what a skipper does: Keeping everyone safe: The skipper makes sure everyone on board knows and adheres to safety ...

 29. Charges withdrawn in missing Sodwana Bay skipper case

  Drama in the Manguzi courtroom as charges in case of missing Sodwana Bay skipper John 'Matambu' Dercksen are withdrawn. Wednesday, May 22 2024 ... Land Cruiser sinks at Cape Vidal during boat launch

 30. Missing Sodwana Bay skipper: Accused to appear in court

  The well-known Sodwana Bay skipper went missing after taking Visser on a charter boat trip on Saturday, 17 March. After messaging his partner at about 11.30am that day, he has not been seen or ...